Дебет

Дебет (Debit) – ліва сторона рахунку бухгалтерського обліку, що використовується для відображення економічних показників господарських операцій (лат. Debet – він повинен). Запис кожної суми в дебет певного рахунку повторюється у кредиті іншого рахунку, що з методом подвійного записи. Дебет активів показує збільшення сум, які обліковуються, а дебет пасивів — їх зменшення. В активно-пасивних рахунках дебет може вказувати як збільшення, і зменшення коштів. Зв’язок між двома рахунками внаслідок подвійного запису називають кореспонденцією рахунків. Залишок у дебеті рахунків наприкінці звітний період показують у активі бухгалтерського баланса.

Протилежним дебету є кредит (Credit) – правий бік рахунку бухгалтерського обліку. На активних рахунках за кредитом фіксується зменшення об’єкта обліку, але в пасивних — збільшення.

Розрізняють поняття дебетового залишку рахунку на дату і дебетовий обіг рахунку за певний проміжок часу.

Дебетовий залишок — грошова оцінка вартості майна чи майнових прав підприємства, врахованих на рахунку, певний час.

Дебетовий оборот — сумарна грошова оцінка всіх господарських операцій за проміжок часу, що призвели до збільшення майна/майнових прав або зменшення джерела формування майна, що враховуються на рахунку, що розглядається.

На активних рахунках відбувається рух коштів із кредиту на дебет.

На пасивних рахунках кошти рухаються із дебету в кредит.

Строго кажучи, при відображенні господарських операцій дебетовий оборот в активних рахунках означає збільшення сум, що враховуються (на активних рахунках зазвичай враховується майно або майнові права підприємства або витрати).

Дебетовий оборот у пасивних рахунках – позначає зменшення сум, що враховуються (на пасивних рахунках зазвичай враховується виручка і різні види заборгованості підприємства).

Залишити коментар:

Site Footer