Бухгалтерський контроль

Бухгалтерський контроль (accounting control) – комплекс заходів щодо забезпечення правильності ведення бухгалтерського обліку в організації, зокрема контроль даних аналітичного та синтетичного обліку, за дотриманням облікової політики, складанням регістрів бухгалтерського обліку, заповненням форм внутрішньої та зовнішньої бухгалтерської звітності.

Бухгалтерський контроль – сукупність процедур, що забезпечують збереження активів підприємства та достовірність звітності, складається службою бухгалтерського обліку на основі даних, отриманих від функціональних підрозділів.

Такий контроль включає:

 1. заходи щодо забезпечення безпомилкового відображення господарських операцій відповідно до їх економічної сутності;
 2. продуктивність системи документообігу;
 3. операційні процедури:
  • опис операцій;
  • встановлення відповідальності осіб за операціями, що здійснюються;
  • розподіл обов’язків між виконавцями у процесі проведення господарських операцій;
  • затвердження, запис та контроль за здійсненням господарських операцій;
  • внутрішні перевірки до моменту виконання господарських операцій системою автоматизованого контролю тощо.

Організацію бухгалтерського контролю здійснює головний бухгалтер, забезпечуючи контроль за рухом майна та виконанням зобов’язань. Вимоги головного бухгалтера з документального оформлення господарських операцій та подання до бухгалтерії необхідних документів та відомостей обов’язкові для всіх працівників організації. Без підпису головного бухгалтера грошові та розрахункові документи, фінансові та кредитні зобов’язання вважаються недійсними та не повинні прийматися до виконання.

Залишити коментар:

Site Footer