Бізнес-план для отримання кредиту у банку

Бізнес план – це документ, у якому фірма:

  • відображає комплексну оцінку розвитку своєї діяльності чи проекту;
  • аналізує стан ринку, запити споживачів, і навіть рівень конкуренції;
  • оцінює економічну ефективність проекту.

Складання такого документа необхідно насамперед для побудови стратегії розвитку проекту та залучення додаткових фінансових коштів.

Джерелами фінансування бізнес-плану, наприклад, можуть бути комерційні банки, венчурні фонди, приватні особи, звані бізнес-ангели, гранти у разі соціальної значимості тощо.

Щоб отримати від банку кредит на новий бізнес або на реалізацію нового інвестиційного проекту, фірмі або підприємцю, крім інших документів, необхідних для отримання позики, потрібно надати у фінансову установу бізнес-план.

Бізнес-план для отримання кредиту в банку повинен бути складений так, щоб кредитна організація бачила перспективу розвитку та терміни окупності проекту, а також те, як фірма гарантує повернення позикових коштів. У ньому відображають усі початкові та поточні витрати проекту, заходи, які планує реалізовувати організація для досягнення поставленої мети.

Варто зазначити, що банку насамперед цікаві деталі, що стосуються фінансової діяльності підприємства, а саме наявність ліквідної застави або поручителів, чи є в організації боргове навантаження, швидкість оборотності товарів, запланований прибуток після реалізації проекту тощо. Все це слід відобразити у бізнес-плані для отримання кредиту.

Бізнес-план може включати наступні розділи:

  • Загальні відомості про компанію. Тут описується, коли і де була створена фірма, її склад власників та керівництва, чисельність персоналу та ін.
  • Поточний фінансовий стан фірми. Дається оцінка основних фінансових коефіцієнтів ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, оборотності активів, рентабельності тощо.
  • Опис проекту. Тут необхідно відобразити як загальну інформацію про сутність проекту, так і навести (наприклад, якщо йдеться про випуск ринку нової продукції) конкретний план виробництва та реалізації, зокрема вказати необхідні цього терміни. Включити маркетингові дослідження ринку (рівень конкуренції, аналіз цільової аудиторії споживачів) та аналіз ризиків проекту.
  • Фінансовий план проекту. Цей розділ відображає всі доходи та витрати майбутнього проекту. Розраховуються необхідні обсяги інвестицій у проект, які складаються з власних коштів фірми та позикових, що залучаються від банку. Найчастіше фінансові установи погоджуються стати джерелом фінансування бізнес-плану, якщо їхня частка у вартості проекту не перевищуватиме 50% від загальних витрат. Важливе значення мають терміни окупності.

Варто зазначити, що багато банків встановлюють власні вимоги до складання бізнес-плану, і це обов’язково треба враховувати при його розробці.

У тому випадку, якщо фірма не має досвіду складання бізнес-плану для отримання кредиту, вона може звернутися до спеціалізованої компанії, яка займається підготовкою таких документів.

Залишити коментар:

Site Footer