Беззбитковість

Беззбитковість — це режим господарську діяльність комерційних підприємств, фірм, осіб, зайнятих підприємницької діяльності, у якому доходи, одержувані від цієї діяльності, перевищують витрати, пов’язані з нею, чи рівні їм.

Беззбитковість – співвідношення між випуском продукції та виробничими потужностями підприємства, при якому підприємство лише покриває свої витрати. Зазвичай попит схильний до випадкових коливань, а обладнання іноді ламається, тому виробничі потужності повинні перевищувати середній рівень попиту, щоб підприємству не довелося відмовлятися від багатьох замовлень у періоди піків попиту. Неможливість задовольнити попит як стає причиною негайної втрати прибутків, а й веде до скорочення майбутнього попиту, оскільки покупці, зрозумівши, що вони можуть розраховувати отримання будь-якої миті даного товару чи послуги, починають шукати альтернативу. Отже, фірми зацікавлені у володінні достатніми виробничими потужностями, проте утримання цих потужностей доводиться платити.

Беззбитковістю називають відношення обсягу випуску до виробничих потужностей, при якому фірма здатна лише відшкодовувати свої витрати, тому падіння обсягу випуску нижче за рівень беззбитковості означає для фірми збитки; прибуток фірма отримує лише за середньому обсязі випуску, перевищує рівень беззбитковості.

Нормально працююче комерційне підприємство за умов ринку має бути як беззбитковим, а й мати прибуток (див. Рентабельність). Підприємства різних форм власності, що мають збитки та велику прострочену кредиторську заборгованість, можуть бути визнані банкрутами (див. Банкрутство).

Держава може в окремих випадках тимчасово дотувати збиткові державні підприємства з відповідних бюджетів (див. Дотація).

Причини збитковості можуть бути зовнішніми та внутрішніми.

Зовнішні – Застосування регульованих цін, збільшення норм відрахувань у позабюджетні фонди, зміна ринкової кон’юнктури, інфляція та ін.

Внутрішні – Виробництво продукції без урахування ринкового попиту, високі матеріальні витрати, необґрунтоване підвищення заробітної плати, високий відсоток за кредит, низький рівень кваліфікації фінансових менеджерів та ін.

Усунення зовнішніх і внутрішніх причин збитковості призводить до поліпшення фінансово-господарську діяльність комерційних підприємств, отримання прибутку (див. Точка беззбитковості).

На беззбитковість роботи впливають багато факторів, у тому числі вибір оптимального обсягу виробництва та доцільність темпів та методів розвитку підприємства. Цей показник враховується під час розробки бізнес-плану, оцінки діяльності та обґрунтування управлінських рішень.

Залишити коментар:

Site Footer