Бюджетні інвестиції

Бюджетні інвестиції (budgeted investment) – одна з форм надання юридичним особам бюджетних коштів, що вкладаються в основний та оборотний капітал, з метою отримання доходів.

Бюджетні інвестиції виділяються на безповоротній основі на відміну бюджетних кредитів, наданих за принципами повернення і возмездности.

Бюджетні інвестиції – вкладення бюджетних коштів у капітал діючих або новостворюваних підприємств. Результатом бюджетних інвестицій є виникнення власності державних органів влади та органів місцевого самоврядування на еквівалентну частину капіталу. Це може бути повне володіння власністю або володіння акціями (паями) акціонерного товариства чи товариства. Створена за рахунок бюджетних інвестицій власність виробничого та невиробничого призначення передається відповідним органам управління державним чи муніципальним майном.

Розрізняють інвестиції у нерухоме майно (землю, будівлі, обладнання тощо) та у фінансові активи (цінні папери, інші фінансові інструменти).

Бюджетні інвестиції відносяться до капітальних витрат, фінансуються з бюджету за наявності рішення виконавчих органів державної влади та місцевого самоврядування та за умови їх включення до цільової програми. Вони надаються юридичним особам, крім державних та муніципальних унітарних підприємств, бюджетних установ, не наділених правом власності на закріплене за ними власником майно. Виділення бюджетних інвестицій супроводжується оформленням права власності органів державної влади або місцевого самоврядування на частину статутного (складеного) капіталу або іншого майна юридичної особи, якій надаються інвестиції.

У системі бюджетних витрат бюджетні інвестиції пов’язані з вкладенням коштів у основні фонди та нематеріальні активи, створенням державних (муніципальних) запасів та резервів. Витрати на відтворення основних фондів включають витрати на нове будівництво та розвиток діючих об’єктів державної та муніципальної власності (їх реконструкцію, розширення або технічне переозброєння), інвестиційні субсидії, довгострокові бюджетні кредити та державні гарантії інвесторам, що фінансують високоефективні проекти.

Бюджетні інвестиції здійснюються з метою збільшення активів держави, досягнення конкретного техніко-економічного ефекту, відновлення природних багатств, а також досягнення певного соціального ефекту. Їх виникнення пов’язане, головним чином, з високим ступенем зносу основних фондів, безліччю нерентабельних підприємств та низькою конкурентоспроможністю більшості технологій, що використовуються у виробничому процесі.

Залишити коментар:

Site Footer