Захисні застереження

Захисні застереження (protective clauses) – договірні умови, які включаються за згодою сторін у міжнародні контракти, що обумовлюють можливість зміни (перегляду) початкових умов договору у його виконання з метою страхування ризику можливих втрат контрагентів.

Захисні застереження — умова, що включається в договір за згодою Договірних сторін, що передбачає можливість перегляду окремих його положень, статей, умов у ході виконання договору для зниження взаємного ризику, запобігання втратам. Наприклад, можна передбачити перегляд цін і сум взаємних платежів відповідно до рівня інфляції, що складається.

Для страхування ризиків у міжнародних валютно-кредитних та фінансових відносинах практика виробила різноманітні способи. Після Другої світової війни застосовувалися золоті та валютні застереження. Золоте застереження (gold clause) заснована на фіксації золотого змісту валюти платежу на дату укладання контракту та перерахування суми платежу пропорційно до зміни цього золотого змісту на дату виконання (див. Золоте утримання грошової одиниці). При прямому золотому застереженні сума платежу прирівнювалася до вагової кількості золота; при непрямій – сума платежу перераховувалася пропорційно до зміни золотого змісту валюти ціни (застереження). В окремих країнах заборонялося застосування золотого застереження. Після скасування золотих паритетів (середина 70-х рр. ХХ ст.) золоте застереження перестало застосовуватися.

Валютне застереження (currency clause) – умова в угоді, що передбачає перегляд суми платежу пропорційно до зміни курсу валюти застереження з метою страхування ризику експортера або кредитора від ризику знецінення валюти. Якщо валюта ціни та валюта платежу (див. Валютно-фінансові та платіжні умови зовнішньоекономічних угод) збігаються (наприклад, фунт стерлінгів), то сума платежу залежить від її курсу до валюти застереження (наприклад, до долара США). Експортери і кредитори несуть ризик пропорційно зниженню курсу валюти застереження щодо валюти угоди (наприклад, на 7,89% внаслідок девальвації долара 1971 р.).

Багатовалютне (мультивалютне) застереження (multi-currency clause) передбачає перерахунок суми зобов’язання залежно від зміни курсу валюти платежу до валютного кошика, що заздалегідь обирається за згодою сторін. Вона знижує ймовірність різкої зміни суми платежу завдяки «кошиковому» методу вимірювання середньозваженого курсу валюти та забезпечує страхування ризику обох контрагентів, т.к. включає валюти, що мають різний ступінь стабільності. Її захисні властивості залежить від якості набору валют.

Перевага застосування міжнародних валютних одиниць як основи багатовалютного застереження полягає у регулярних та загальновизнаних їх котируваннях, що виключає розбіжності контрагентів при перерахунку сум платежу. З переходом до плаваючих валютних курсів валютні застереження втратили ефективність і перестали включатися до угоди. Але практикується захист ризику у формі розбіжності валюти ціни (позики) та валюти платежу.

Для страхування інфляційного ризику застосовуються товарно-цінові застереження. В тому числі:

  • застереження про ковзну ціну (escalator clause), що підвищується залежно від ціноутворюючих факторів;
  • індексація, заснована на індексному застереженні (index clause) про перерахунок суми платежу пропорційно до зміни індексу цін у період від дати підписання до моменту виконання договору (вона рідко використовується у зв’язку з труднощами вибору та перегляду індексів).

Замість захисних застережень застосовують нові методи страхування ризику у міжнародних валютно-кредитних та фінансових відносинах. Серед них валютні опціони, форвардні операції та ф’ючерсні контракти.

(Див. Валютні операції, Хеджування)

Залишити коментар:

Site Footer