Бюджет поточних витрат

Бюджет поточних витрат — бюджетні витрати, призначені для забезпечення поточного функціонування органів державної влади, органів місцевого самоврядування, бюджетних установ, надання державної підтримки іншим бюджетам та окремим галузям економіки у формі дотацій, субсидій та субвенцій на поточне функціонування, а також інші витрати, що не включені до капітальних витрат відповідно до бюджетної класифікації.

Бюджет поточних видатків — частина центрального бюджету чи бюджету будь-якого територіального рівня, до якої включаються витрати на поточне утримання органів влади та управління, правоохоронних органів, судів, бюджетних установ, витрати на поточний та капітальний ремонт їх приміщень, обладнання та інші витрати.

Обсяг поточних витрат визначається та затверджується постатейно з урахуванням наявних фінансових можливостей. Бюджетні кошти виділяються конкретним одержувачам бюджетних коштів із зазначенням спрямування їх витрачання. Наприклад, фінансування поточних видатків у рамках бюджетних установ включає такі групи витрат: закупівлю товарів та оплату послуг відповідно до укладених державних та муніципальних контрактів; поточні трансферти населенню; відрядження та інші компенсаційні виплати працівникам відповідно до законодавства; і т.д.

Поточні витрати дозволяють аналізувати витрати на одиницю контингенту або на одиницю державних або муніципальних послуг, що надаються: в динаміці за ряд років; в порівнянні з іншими суб’єктами або муніципальними утвореннями та ін.

Місцевий бюджет поточних витрат – розділ бюджету, що включає всі витрати, необхідні для функціонування служб місцевого самоврядування.

Залишити коментар:

Site Footer