Біржова облігація

Біржова облігація – Це зобов’язання компанії, що випускається за спрощеними правилами. На відміну від класичних облігацій, випуск біржових облігацій не вимагає державної реєстрації, цим займається біржа. Розміщення біржових облігацій відбувається через відкриту підписку на біржі, там вони й звертаються.

Проспект емісії біржових облігацій включає менше інформації, ніж проспект емісії традиційних облігацій. Крім того, біржові торги цими паперами можуть розпочатися вже наступного дня після розміщення, тоді як для традиційних облігацій цей термін може перевищувати один місяць. При емісії біржових облігацій не потрібно платити державне мито за реєстрацію їх випуску. Стандарти проспекту біржових облігацій значно ліберальніші порівняно з корпоративними облігаціями.

Спрощення процедури випуску біржових облігацій накладає на емітента певні обмеження. Компанія повинна існувати як мінімум три роки, а її акції або інші облігації до моменту випуску біржових облігацій повинні котируватися на цій біржі, термін виконання зобов’язань щодо біржових облігацій – не більше трьох років. При цьому компанія, яка випускає такі папери, може отримувати оплату за них та повертати інвесторам борг та відсотки лише грошима. Жодних інших прав у покупця біржових облігацій, крім отримання доходу, немає.

Біржові облігації випускаються у документарній формі на пред’явника з обов’язковим централізованим зберіганням їх сертифікатів у розрахунковому депозитарії.

Біржові облігації можуть бути допущені до торгів лише фондовою біржею, яка здійснила лістинг акцій їхнього емітента. Біржові облігації у процесі їх розміщення допускаються до торгів лише з однієї фондової біржі. Біржові облігації у процесі їх обігу можуть бути допущені до торгів також інших фондових біржах за умови здійснення процедури допуску до торгів. У разі допуску біржових облігацій до торгів у процесі їх обігу фондовою біржею, яка не здійснювала їх розміщення, депозитарій, який здійснює операції за підсумками угод з цінними паперами, скоєних через цю фондову біржу, з метою обліку прав на біржові облігації повинен реєструватися як номінальний власник у депозитарію, що здійснює обов’язкове централізоване зберігання сертифікатів біржових облігацій.

У США ринок біржових облігацій — один із найбільших боргових ринків. На нього виходять компанії, які потребують коротких грошей і випускають зобов’язання із середнім терміном погашення 14 днів. У зв’язку з таким незначним періодом звернення за цими паперами майже немає вторинного ринку. Для приватного інвестора біржові облігації — це простий, доступний інструмент, що швидко погашається.

Залишити коментар:

Site Footer