Білінг

Білінг (англ. billing – виписування рахунків, від лат. billa – документ) – це процес надання фактур, накладних чи рахунків.

У банківській практиці білінг – це підготовка та висилка банком-емітентом власнику кредитної (платіжної) картки виписки з рахунку із зазначенням суми строків погашення заборгованості. Білінговий цикл становить близько 30 днів. Виписка з рахунку має бути надіслана клієнту заздалегідь (у США згідно із законом про справедливий кредитний білінг — не пізніше ніж за 14 днів до терміну платежу). Під час підготовки виписки здійснюється розрахунок суми періодичного та трансакційного фінансового збору.

Крім банківської діяльності, термін «Білінг» широко використовується і в інших сферах.

Білінг в електрозв’язку — загальна назва комплексу завдань, що виконуються на підприємствах зв’язку, з тарифікації послуг, операційного та фінансового абонентського обслуговування, найбільш уживане поняття терміна «Біллінг» російською.

Білінг в енергетиці та ЖКГ – поняття, що використовується для діяльності з обробки даних комерційного обліку електроенергії та комунальних послуг та забезпечення взаєморозрахунків із споживачами енергозбутовими організаціями, підприємствами ЖКГ, розрахунковими центрами.

Білінг у страховій медицині – процеси розрахунку вартості медичних послуг, запитів до страхових компаній та їх обробки.

Білінг у бухгалтерському обліку – це процес періодичного оновлення відомостей про дебіторську заборгованість.

Білінг у комерційній діяльності – бізнес-процес виставлення рахунків до оплати клієнтам.

Електронний білінг (абревіатура – ​​EBPP, англ. electronic bill presentment and payment) у комерційній діяльності – підхід, що означає виставлення рахунків клієнтам та прийом оплати від них через інтернет.

(Див. процесинг).

Залишити коментар:

Site Footer