Бізнес план

Що таке бізнес-план?

Бізнес план (business plan) – це основний документ, що розробляється і надається інвестору за реальним інвестиційним проектом, в якому в короткій формі в загальноприйнятій послідовності розділів викладаються основні характеристики проекту та фінансові показники, пов’язані з його реалізацією.

Бізнес-план — це письмовий документ, який докладно описує те, як бізнес (зазвичай новий) досягатиме своїх цілей. Бізнес-план є письмовим планом з погляду маркетингу, фінансів та операційної діяльності.

Сутність бізнес-планів

Важливість бізнес-планів полягає в тому, що вони дозволяють компаніям визначити свої цілі та залучити інвестиції. Також вони дозволяють компаніям йти у ногу з часом.

Бізнес-плани особливо важливі для нових компаній, проте вони мають бути у кожної компанії. В ідеалі компанія повинна періодично переглядати план, щоб оцінити, чи були досягнуті цілі, або вони змінилися та модифікувалися. Іноді новий бізнес-план розробляється для усталеного бізнесу, який рухається у новому напрямку.

Бізнес-план відображає тактичні та стратегічні цілі фірми, витрати ресурсів, фінансовий прогноз, обсяги продажів, оцінку ризиків та ін.

Бізнес-план розробляється, як правило, при створенні нового підприємства, його структурного підрозділу, освоєнні принципово нової продукції, а також при кардинальній зміні стратегії підприємства, що діє. Метою його розробки та подання є мобілізація інвестиційних ресурсів або отримання інвестиційного кредиту, тому бізнес-план повинен переконати інвестора в ефективності інвестицій, що намічаються. Розробка та виклад бізнес-плану підпорядковані певній логічній структурі, яка носить стандартизований характер у більшості країн з розвиненою ринковою економікою. Відхилення від цієї загальноприйнятої структури викликаються лише галузевими особливостями та масштабами проекту.

Елементи бізнес-плану

Розробка бізнес-плану є основною фазою передінвестиційних досліджень. Відповідно до рекомендацій ЮНІДО (UNIDO) (Організації Об’єднаних націй з промислового розвитку) бізнес-план повинен містити такі основні розділи:

 1. Коротка характеристика проекту (або його резюме). У цьому розділі містяться висновки щодо основних аспектів розробленого проекту після розгляду альтернативних варіантів, коли концепція проекту, її обґрунтування та форми реалізації вже визначені. Ознайомившись із цим розділом, інвестор повинен зробити висновок про те, чи відповідає проект спрямованості його інвестиційної діяльності та інвестиційної стратегії, чи відповідає він потенціалу його інвестиційних ресурсів, чи влаштовує його проект за періодом реалізації та терміном повернення вкладеного капіталу тощо.
 2. Передумови та основна ідея проекту. У цьому розділі перераховуються найбільш важливі параметри проекту, які є визначальними показниками для його реалізації, розглядаються регіон і конкретне місцезнаходження проекту у зв’язку з ринковим та ресурсним середовищем, наводиться графік реалізації проекту та характеризується його ініціатор.
 3. Аналіз ринку та концепція маркетингу. У ньому викладаються результати маркетингових досліджень, обґрунтовується концепція маркетингу та розробляється проект його бюджету.
 4. Сировина та постачання. Цей розділ містить класифікацію використовуваних сировини та матеріалів, обсяг потреби в них, характеристику наявності основної сировини в регіоні та забезпеченість ним, програму поставок сировини та матеріалів та пов’язані з нею витрати.
 5. Місцезнаходження, будівельна ділянка та навколишнє середовище. У цьому розділі докладно описується місцезнаходження проекту, характер природного довкілля та ступінь впливу на неї при реалізації проекту, соціально-економічні умови в регіоні та інвестиційний клімат, стан виробничої та комерційної інфраструктури, вибір будівельної ділянки з урахуванням розглянутих альтернатив, оцінка витрат на освоєння будівельної ділянки.
 6. Проектування та технологія. Цей розділ має містити виробничу програму та характеристику виробничої потужності підприємства; вибір технології та пропозиції щодо її придбання або передачі; детальне планування підприємства та основні проектно-конструкторські роботи; перелік необхідних машин та обладнання та вимоги до їх технічного обслуговування, оцінку пов’язаних з цим інвестиційних витрат.
 7. Організація та технологія управління. У цьому розділі наводиться організаційна схема та система управління підприємством, обґрунтовується конкретна організаційна структура управління за сферами діяльності та центрами відповідальності, розглядається докладний кошторис накладних витрат, пов’язаних з організацією управління.
 8. Трудові ресурси. Цей розділ містить вимоги до категорій та функцій персоналу, можливості його формування в рамках регіону, організацію набору, план навчання працівників та оцінку пов’язаних із цим витрат.
 9. Планування реалізації проекту. У цьому розділі обґрунтовуються стадії здійснення проекту, наводиться графік його реалізації, розробляється бюджет реалізації проекту.
 10. Фінансовий план та оцінка ефективності інвестицій. Цей розділ містить фінансовий аналіз та основні види фінансових планів, сукупний обсяг інвестиційних витрат, методи та результати оцінки ефективності інвестицій, оцінку інвестиційних ризиків.

Розробка бізнес-планів може бути здійснена за допомогою спеціальних комп’ютерних програм COMFAR, PROJECT EXPERT та інших.

Класифікація бізнес-планів

Залежно від цілей використання

Залежно від цілей використання виділяють дві основні категорії бізнес-планів:

 1. Для зовнішнього користування. Такі бізнес-плани застосовуються як обґрунтування для залучення необхідних фінансових засобів, пошуку інвесторів та партнерів, а саме:
  • Бізнес-план залучення інвесторів.
  • Бізнес-план отримання кредиту.
  • Бізнес-план для продажу чинного бізнесу.
 2. Для внутрішнього використання – використовуються постійно як інструмент управління. Можна виділити три види бізнес-планів, які важливі у формальному процесі планування як функції управління бізнесом:
  • Управлінські бізнес-плани застосовуються для управління поточною діяльністю та розвитком підприємства.
  • Бізнес-плани проектів – спрямовані на планування та управління проектами, що реалізуються в рамках конкретного підприємства.
  • Разові (цільові) бізнес-плани — спрямовані прийняття окремих великих рішень, що з управлінням бізнесом.

По об’єкту планування

По об’єкту планування у бізнес-плані може плануватися діяльність таких суб’єктів:

 • інвестиційного проекту;
 • підприємства у цілому;
 • групи підприємств;
 • бізнес-одиниці (напрямки бізнесу).

За спрямованістю

За спрямованістю виділяють такі види бізнес-планів:

 • створені задля створення підприємства, нового продукту, інноваційної технології. Такі види бізнес-планів допомагають вивчити перспективні ринки збуту, прорахувати обсяг її реалізації, оцінити витрати на виробництво тощо;
 • спрямовані на фінансове оздоровлення чи розвиток компанії. Такі бізнес-плани дозволяють вже існуючому підприємству виявити його слабкі сторони та усунути причини нерентабельності, малого прибутку, малих обсягів реалізації тощо.

Залишити коментар:

Site Footer