Бланковий кредит

Бланковий кредит (Blank (unsecured) Credit) – це кредит без забезпечення (без застави майна чи інших видів забезпечення), виданий лише під зобов’язання позичальника повернути кредит. Банки надають бланкові кредити надійним позичальникам — юридичним та фізичним особам, які мають довготривалі ділові відносини з банком, стабільні джерела погашення кредиту та якісну кредитну історію. Банки можуть надавати бланкові кредити лише межах наявних власні кошти. Як правило, під час надання бланкових кредитів встановлюється підвищена відсоткова ставка.

Бланковий кредит відноситься до категорії кредитів з підвищеним кредитним та портфельним ризиком. Надається на короткий термін (до 90 днів).

Зазвичай використовується для оперативного покриття ліквідності або здійснення виплат за конкретними угодами. Для отримання бланкового кредиту позичальник подає до кредитної установи заяву-клопотання на своєму фірмовому бланку (звідси назва). При цьому кредитна установа зазвичай не перевіряє обґрунтованість суми, що запитується. Рішення про видачу кредиту приймається з урахуванням аналізу фінансової звітності позичальника.

Форми надання кредиту:

  • спрямування коштів на розрахунковий рахунок позичальника;
  • оплата пред’явлених платіжних документів.

Широта застосування бланкових кредитів залежить від стабільності економічної ситуації. Наприклад, у Німеччині, США та інших розвинених країнах частка бланкових кредитів у загальному обсязі кредитування коливається в межах 40–70%.

(Див. Банківський кредит, Фінансовий кредит).

Залишити коментар:

Site Footer