Безоплатна передача основних фондів

Безоплатна передача основних фондів — це надання однією юридичною (або фізичною) особою іншій рухомій або нерухомій об’єкті основних фондів без отримання оплати або іншого зустрічного надання: матеріальних цінностей, послуг, прав, зобов’язань та ін. За наявності зустрічного руху передача вважається відплатною.

Безоплатна передача основних фондів може здійснюватися у порядку дарування, безоплатної приватизації, пожертвувань, за договором безоплатного користування з наступним переходом права власності та ін.

Про передачу основних засобів робиться запис у інвентарній картці переданого об’єкта. Ця картка додається до акта приймання-передачі, про її вилучення робиться відмітка в описі інвентарних карток та інвентарному списку місцезнаходження об’єкта. Списання з балансу переданих основних засобів проводиться на підставі акта приймання-передачі (складається у двох примірниках для організацій, що здає та приймає) і письмового повідомлення (авізо) цього підприємства про оприбуткування прийнятих об’єктів.

Вартість об’єктів та нарахований знос списуються з балансу передавальної організації та зараховуються на баланс приймаючої на підставі акта приймання-передачі за ринковою вартістю на дату оприбуткування. Витрати та втрати від безоплатної передачі основних фондів відображаються у складі збитків організації, безоплатно отримані – на рахунках додаткового капіталу чи спецфондів.

Безоплатна передача основних фондів, зазвичай, тягне у себе необхідність сплати ПДВ і прибуток. Не підлягають оподаткуванню кошти, безоплатно одержані підприємствами, організаціями та установами від органів державної влади та управління (у тому числі органів місцевого самоврядування), а т.ж. спілок, асоціацій, концернів міжгалузевих, регіональних та інших об’єднань, до складу яких входить підприємство, на капітальні вкладення щодо розвитку їхньої власної виробничої та невиробничої бази.

Залишити коментар:

Site Footer