Банківські пасиви

Банківські пасиви (Bank Liabilities and Equity) – це ресурси банку, що складаються з власних, залучених та позикових коштів для проведення активних операцій та отримання прибутку. Банківські пасиви відбиваються на пасивних бухгалтерських рахунках балансу банку.

Власний капітал формується за рахунок акціонерного капіталу, відрахувань від прибутку та за рахунок нерозподіленого прибутку. Особливість банків у тому, що їхній власний капітал, як правило, становить дуже невелику частку банківських ресурсів, приблизно 10%, зате позикові та залучені кошти — понад 90%. Тому банки переважно працюють на чужому капіталі – цим вони відрізняються від інших суб’єктів економічних відносин.

Залучення ресурсів відбувається шляхом прийому коштів юридичних та фізичних осіб у внески всіх видів. Запозичення банками коштів здійснюється шляхом отримання позик на міжбанківському ринку, і навіть шляхом випуску облігацій та інших зобов’язань. З розвитком банківської справи у пасивах зростає частка залучених коштів та знижується питома вага власного капіталу.

До вищого класу банківських пасивів відносяться термінові вклади та депозити, які дозволяють банкам чіткіше прогнозувати свої ресурси та впевнено розміщувати кошти в активи.

Банківські пасиви – частина бухгалтерського балансу, що відображає в грошах джерела освіти коштів банку. Залежно від характеру джерел коштів, всі банківські пасиви різняться за термінами залучення та вартості. Від вартості і термінів залучення коштів залежить здатність банку забезпечити їхнє раціональне розміщення і зрештою отримати прибуток. Основним джерелом коштів банку, як правило, є депозити фізичних та юридичних осіб, а також кошти центральних (національних) банків, кредити, залучені в інших комерційних банках, облігаційні позики, розміщені на ринку.

Центральні банки регулюють банківські пасиви шляхом встановлення нормативів обов’язкового резервування від залучених депозитів або встановлення адміністративних обмежень чи стимулів.

(Див. Банківський вклад, Капітал банку, Пасивні операції банку, Формування ресурсів комерційних банків).

Залишити коментар:

Site Footer