Банківські ресурси

Банківські ресурси (Bank Resources) — це сукупність коштів, що у розпорядженні банку і використовуваних їм виконання своїх функцій та операцій. Банківські ресурси – це фінансові ресурси банку, що складаються з власних, залучених та позикових коштів. Власні кошти — це акціонерний та резервний капітал, а також нерозподілений прибуток. До залученим та позиковим коштам відносяться вклади (депозити), кошти від продажу облігацій та інших цінних паперів, залишки на рахунках клієнтів тощо. Банківські ресурси банки використовують щодо кредитних та інших активних операцій. Структура банківських ресурсів залежить від характеру спеціалізації банку, особливостей його діяльності, стану ринку кредитних ресурсів, рівня розвитку фінансового сектора та інших чинників.

До банківських ресурсів належать кредити, отримані від Національного банку порядку рефінансування, і навіть міжбанківські кредити і депозити. Останнім часом поширюється практика формування банківських ресурсів на основі цільових надходжень за рахунок міжнародних кредитних ліній, обслуговування кредитних ліній інших банків, а також надходжень із державних фондів.

У практиці діяльності великих закордонних банків поширена практика позабалансового фінансування на основі сек’юритизації активів, продажу позик, випуску кредитних гарантій тощо.

Банківські ресурси складаються з: грошових коштів, створених банківською системою раніше та що знаходяться на пасивних рахунках кредитних організацій (або активно-пасивних рахунках у частині перевищення пасивів над активами), а також у грошовому обігу; потенційних ресурсів, що створюються або залучаються банками в даний час або будуть створені (залучені) у майбутньому.

Кошти – найбільша і порівняно стабільна частина банківських ресурсів. При скоєнні операцій на різних сферах ринкових відносин змінюються лише власники грошей, самі гроші залишаються банківськими ресурсами. За інших рівних умов, що більше величина коштів, то більше вписувалося масштаби зростання банківських ресурсів. Особливо важливою є структура цієї частини – співвідношення активних (використовуваних як кредитних) та пасивних (невикористовуваних) ресурсів.

Зростання виробництва чи його прискорення веде збільшення активних банківських ресурсів. Об’єктивно впливають на банківські ресурси цикли відтворювального процесу. Так, у період застою масштаби банківських ресурсів скорочуються передусім рахунок скорочення їх активної частини. Розмір банківських ресурсів зростає у разі зростання товарних цін, зокрема і пов’язане з інфляцією.

Банківські ресурси докладніше описані у статті Формування ресурсів комерційних банків.

Залишити коментар:

Site Footer