Банківські асоціації

Банківські асоціації (Banking Associations) — це добровільне об’єднання банків, створене як некомерційна організація з метою захисту та представлення інтересів своїх членів, координації роботи у сфері спільних інтересів, співпраці з органами влади у правовій сфері, розвитку міжрегіональних та міжнародних зв’язків, забезпечення наукового та інформаційного обміну та професійних інтересів, розроблення рекомендацій щодо банківської діяльності.

Банківські асоціації створюються як за територіальною ознакою, так і за спеціалізацією банків. Вони не мають права займатися банківською або підприємницькою діяльністю та не можуть бути створені з метою отримання прибутку. Банківська асоціація є договірним об’єднанням банків та не має права втручатися у діяльність банків-членів асоціації.

В Україні станом на 05.11.2011 р. функціонувало 7 банківських асоціацій.

 1. Асоціація українських банків – АУБ створена у 1990 р. як всеукраїнська недержавна, незалежна, добровільна, некомерційна організація. Сьогодні до асоціації входять 117 банків, сім регіональних банківських спілок, п’ять інших установ.
 2. Український Кредитно-Банківський Союз створено у 2005 році (з 1994 р. по 2005 р. функціонував як Київський Банківський Союз). До його складу входять 86 банків, 1 аудиторська компанія, 1 страхова компанія, 4 інші установи.
 3. Українська національна іпотечна асоціація – УНІА, створена у 2002 р. групою банкірів за підтримки міжнародних організацій з метою розробки та впровадження іпотечного законодавства, а також забезпечення інтересів учасників іпотечного ринку. Це спеціалізована асоціація. Вона об’єднує 37 організацій, що активно працюють на ринках фінансів та нерухомості, у т.ч. 20 банків, юридичні фірми, аудиторські компанії та інші установи.
 4. Форум провідних міжнародних фінансових інститутів створено у 2009 р. До нього увійшли 17 провідних банків, здебільшого з іноземним капіталом.
 5. Незалежна асоціація банків України (НАУБ), засновниками якої на установчих зборах 04.11.2011 р. виступили 68 вітчизняних банків. Головним керівним органом НАБУ є Рада асоціації, яка складається із 19 представників банків.
 6. Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем «ЕМА», створена у 1999 р. з метою координації розвитку ринку платіжних карток. Асоціація представляє інтереси своїх членів, співпрацює з державними органами, об’єднує своїх членів для протидії шахрайству з використанням платіжних карток та проводить освітні кампанії для підвищення кваліфікації кадрів.
 7. Асоціація «Українська спілка учасників Національної системи масових електронних платежів», яка була створена в липні 2004 р. за підтримки Національного банку України та з ініціативи банків-членів та учасників НСМЕП – розробників програмно-технічних засобів платіжної системи. Основна мета створення Асоціації – сприяння розвитку, поширенню та масовому використанню на території України НСМЕП. Асоціація ставить за мету в умовах відкритої конкуренції із закордонними платіжними системами сприяти розвитку національних технологій безготівкових розрахунків та захисту національних інтересів України у цій сфері.

Основними принципами створення та діяльності таких асоціацій, за дослідженнями Еліонор Остром, мають бути:

 1. встановлення чітких рамок та принципів приналежності до асоціації;
 2. визначення правил доступу до ресурсів;
 3. розробка правил взаємодії безпосередньо членами асоціації;
 4. за виконанням правил має бути встановлений чіткий контроль;
 5. порушення правил встановлюється градуйована шкала санкцій;
 6. асоціація забезпечує можливість швидкого вирішення конфлікту;
 7. асоціація має бути визнана державними органами;
 8. великі асоціації мають формуватися переважно з урахуванням малих об’єднань.

(Див. Банківська система).

Залишити коментар:

Site Footer