Банківська діяльність

Банківська діяльність (Banking Activity) – це особливий вид комерційної діяльності, який можуть здійснювати виключно банківські установи згідно з банківським законодавством після реєстрації банку та отримання ліцензії Національного банку. Банківську діяльність визначають через банківські послуги, які банк надає своїм клієнтам. Банк має право надавати банківські та інші фінансові послуги (крім послуг у сфері страхування). До виключно банківських послуг відносяться:

  1. залучення у вклади (депозити) грошових коштів та банківських металів від необмеженого кола фізичних та юридичних осіб;
  2. відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у т.ч. у банківських металах;
  3. розміщення залучених у вклади (депозити), зокрема. на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик (див. Кредитні операції).

Банк має право надавати своїм клієнтам (крім банків) фінансові послуги, у т.ч. шляхом укладання з юридичними особами (комерційними агентами) агентських договорів. Перелік таких фінансових послуг установлюється Національним банком. Крім надання фінансових послуг, банк може провадити діяльність щодо:

  1. інвестицій;
  2. випуску власних цінних паперів (див. Емісія цінних паперів);
  3. випуску, розповсюдження та проведення лотерей;
  4. зберігання цінностей або надання у майнове наймання (оренду) індивідуального банківського сейфу;
  5. інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;
  6. ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (крім власних акцій);
  7. надання консультаційних та інформаційних послуг з банківських та інших фінансових послуг.

Банк здійснює банківську діяльність у національній чи іноземній валюті (за наявності відповідної ліцензії). Процентні ставки та комісійну винагороду за надані послуги банк встановлює самостійно.

(Див. Банк, Банківська система, Банківські операції, Банківські продукти).

Залишити коментар:

Site Footer