Банк міжнародних розрахунків (БМР)

Банк міжнародних розрахунків (БМР)Банк міжнародних розрахунків (БМР) (Bank for International Settlements, BIS) – це спеціалізована міжнародна фінансова організація, яка об’єднує на акціонерній основі центральні банки 41 країни Європи, Азії та Африки. США представлені у БМР не ФРС, а CityBank Corp. Однак ФРС тісно співпрацює з БМР, а один із членів Ради управляючих ФРС постійно присутній на щомісячних нарадах у Базелі (Базельський клуб) та на загальних зборах засновників. Штаб-квартира БМР розташована у Базелі.

Банк міжнародних розрахунків створено 1930 р. з урахуванням Гаазького угоди центральних банків 5 країн — Бельгії, Великобританії, Німеччини, Італії та Франції та Конвенції цих країн зі Швейцарією у зв’язку з планом Юнга з виплати Німеччиною репарацій країнам-переможцям у Першої світової війни. Офіційно США не брали участь у створенні БМР, тому на акції БМР підписалися приватні банки на чолі з банкірським будинком JP Morgan.

Метою БМР є сприяння розвитку співробітництва між центральними банками, створення нових можливостей для міжнародних фінансових операцій та діяльності як довірена особа або агента при здійсненні міжнародних платіжних операцій, переданих їй сторонами-учасниками на підставі договорів відповідно до Статуту БМР.

Функції БМР полягають у сприянні співпраці між центральними банками, спрощенні міжнародних фінансових розрахунків, сприянні центральним банкам в управлінні їх валютними резервами, виконанні функцій агента та довіреної особи щодо здійснення міжнародних фінансових угод та проведенні досліджень та аналізу розвитку грошово-кредитних відносин.

Банк міжнародних розрахунків:

  • приймає від центральних банків короткострокові вклади (до трьох місяців) в іноземній валюті або в золоті та здійснює операції з валютою та цінними паперами (в основному короткостроковими державними цінними паперами);
  • надає центральним банкам короткострокові кредити;
  • приймає урядові вклади за спеціальними угодами (БМР заборонено надавати кредити урядам або відкривати їм поточні рахунки);
  • надає інвестиційні послуги з управління портфелем цінних паперів;
  • здійснює операції з купівлі-продажу та зберігання золота;
  • надає послуги на світових ринках як агент чи кореспондент центральних банків.

За правовим статусом БМР є акціонерним товариством. Статутний акціонерний капітал складається з 600 000 акцій, на які кожна країна-учасниця в рамках свого пайового внеску може здійснити пряму передплату або організувати публічну передплату у своїй країні для приватних компаній. Так, наприклад, частина випуску акцій БМР у Бельгії, Франції та повний випуск у США належать приватним акціонерам. Частка приватних акціонерів БМР становить 14%, а 86% випущеного акціонерного капіталу зареєстровано центральні банки. Всі акції мають рівні права на отримання дивідендів, проте право голосу належить виключно центральним банкам.

Вищий орган управління БМР – загальні збори акціонерів, що скликаються щороку. Голоси центральних банків-акціонерів розподіляються пропорційно до кількості акцій. Вирішенням готових питань займається Рада директорів. Центральні банки провідних країн призначають свого представника до Ради директорів БМР. Правління БМР збирається не рідше десяти разів на рік. З-поміж членів Ради директорів обирається Голова та призначається Президент банку (з 1948 р. ці дві посади виконує одна людина). Рада директорів призначає головного менеджера та інших членів правління, які здійснюють оперативну діяльність із керівництва банком.

Як банк центральних банків, БМР є координатором та форумом міжнародного грошово-кредитного та валютного співробітництва, в рамках якого періодично зустрічаються керівники понад 120 центральних банків світу. Діяльність БМР сприяє виконанню міжнародних фінансових угод, вирішенню питань міжнародної заборгованості, впровадженню фінансових інновацій, удосконаленню фінансових інструментів, структури фінансових ринків, банківського нагляду, забезпеченню ефективності та стабільності систем внутрішніх та міжнародних платежів та розрахунків, а також є фіскальним агентом (банком-де міжнародних угод про позички, зокрема, агентом із клірингових платежів у євро.

Банк міжнародних розрахунків є провідним інформаційно-дослідним центром з монетарних та фінансових проблем. Він збирає та публікує інформацію про стан міжнародного ринку банківських та фінансових послуг, готує міжбанківську базу даних, доступ до якої мають усі центральні банки.

При БМР з 1974 р. функціонує Базельський комітет з банківського нагляду (BCBS), з 1971 р. — Комітет із глобальної фінансової системи (CGFS), з 1980 р. — Комітет із платіжних систем та розрахунків (CPSS), з 1962 р. — Комітет з дослідження ринків (MC), з 1999 р. – Інститут фінансової стабільності (FSI), з 1997 р. – Комітет Ірвінга Фішера зі статистики центрального банку (IFC) та інші структури.

Україна не є учасником БМР, але Національний банк України тісно співпрацює із БМР.

Залишити коментар:

Site Footer