Банк із іноземним капіталом

Банк із іноземним капіталом (Bank with Foreign Participation) – це банк, в якому частка капіталу, що належить хоча б одному іноземному інвестору, становить не менше 10%. Поруч із поняттям банк із іноземним капіталом виділяють поняття «іноземний банк». Головними ознаками іноземного банку є розташування центру прийняття стратегічних рішень там та контроль іноземних власників. В умовах глобалізації роль банків з іноземним капіталом та іноземних банків підвищується.

Основними позитивними наслідками діяльності банків з іноземним капіталом в Україні є:

  • сприяння впровадженню сучасних банківських технологій, фінансових інновацій, нових систем ризик-менеджменту та методів корпоративного управління;
  • консолідація банківської системи;
  • сприяння розвитку фінансових ринків та вдосконаленню ринкової інфраструктури;
  • підвищення конкуренції над ринком банківських послуг;
  • залучення прямих іноземних інвестицій, сприяння стабілізації та диверсифікації джерел формування банківських ресурсів;
  • підвищення ефективності функціонування банківської системи

До аргументів, що стримують діяльність банків з іноземним капіталом в Україні, належать:

  • можливість посилення фінансової нестабільності під час банківських криз шляхом інфікування вітчизняної банківської системи;
  • відмінності у системах банківського регулювання та нагляду, які можуть створювати проблеми у процесі нагляду за діяльністю банків з іноземним капіталом;
  • створення банками з іноземним капіталом передумов посилення конкурентних переваг іноземних підприємств над національними.

Діяльність банків з іноземним капіталом у період економічного зростання сприяла підвищенню капіталізації банківської системи України, нарощуванню темпів кредитування, розширенню асортименту, підвищенню якості банківських послуг. Основні конкурентні переваги таких банків над вітчизняними банками полягають у високому рівні зовнішньої підтримки та можливості швидкого доступу до дешевих ресурсів материнських груп. Проте банки з іноземним капіталом більш схильні кредитувати закордонні компанії, фінансовий сектор, торгівлю, підприємства з низькою доданою вартістю та розвивати споживче кредитування.

Під час кризи 2008-2009, 2014-2015 р.р. діяльність банків з іноземним капіталом сприяла забезпеченню фінансової стійкості банківської системи України, а населення лояльно належало до них, про що свідчить низький рівень відтоку депозитів у порівнянні з вітчизняними недержавними банками. Банки з іноземним капіталом виявилися стійкішими до банківської паніки, які діяльність сприяла збереженню загальної ресурсної бази банківської системи.

Посилення міжнародного руху банківського капіталу потребує виваженої політики регулювання та нагляду за діяльністю банків із іноземним капіталом. Важливим завданням регулятора є створення стимулів для спрямування іноземних кредитних ресурсів на розвиток реального сектору економіки України.

Діяльність банків з іноземним капіталом завдяки високому рівню зовнішньої підтримки залишається одним із вагомих факторів впливу на подальший розвиток банківської системи України.

(Див. Державна реєстрація банків, Державний реєстр банків, Порядок створення банків із іноземним капіталом).

Залишити коментар:

Site Footer