Ажіо

Ажіо (Від іт. Aggio – надлишок, англ. Agio, фр. L’Agio) – це перевищення ціни продажу фінансового інструменту над ціною його покупки. Ця різниця може формуватися:

  • за рахунок переказу грошей з однієї форми до іншої;
  • за рахунок обміну одного виду валюти на інший;
  • за рахунок перевищення реальної вартості цінного паперу над номінальним при її продажу;
  • за рахунок перевищення кредитної банківської процентної ставки над депозитною тощо.

Синонімами ажіо можуть бути терміни «премія»(premium); “спред” (spread); “курсовий прибуток” (turn) та інші.

Відхилення курсу цінних паперів нижче за номінальну вартість називають «дизажіо» (іт. disaggio – недолік), а їх рівність – альпарі (іт. al pari, alla pari – нарівні). Яке визначається як відносна різниця між біржовим курсом або ринковою ціною і номіналом, ажіо може розглядатися як надбавка, премія, а дизажіо – як дисконт.

Ажио — фінансовий термін, що означає додаткову вартість чи надлишок, який у деяких випадках платять за монету, грошові знаки чи державні облігації понад їхню номінальну ціну. Наприклад, в операціях із золотими монетами ажіо є різницею між вартістю металу і біржовою вартістю монети.

Ажио — різниця (зазвичай перевищення) з якої продаються на біржі цінності (грошові знаки, акції, векселі, облігації) проти їхньою номінальною вартістю. Так, якщо облігація номінальною вартістю $1000 продається на біржі за $1025, ажіо становить $25. Термін ажіо також застосовується у разі підвищення курсу акцій на біржах “третіх країн” порівняно з курсом на національних біржах.

Ажио – позитивна різниця між ціною готівкового товару та ціною товару при угоді на термін, що встановлюється у біржових операціях. Ажіо відповідає також поняттю лаж.

(Див. Маржа)

Залишити коментар:

Site Footer