Аудиторські правила

Аудиторські правила (стандарти) (audit rules and standards) – це документ, що регламентує єдині вимоги до здійснення аудиторських перевірок та оформлення матеріалів за ними, а також до проведення супутніх їм послуг, оцінки якості аудиту, порядку підготовки аудиторів та оцінки їхньої кваліфікації.

Аудиторські правила (стандарти) є одним із інструментів регулювання підприємницької діяльності. Стандарти аудиту – це загальні норми для допомоги аудиторам у виконанні їхніх обов’язків щодо проведення перевірок.

В аудиторській практиці розрізняють 3 види аудиторських стандартів:

  1. міжнародні;
  2. національні;
  3. внутрішньофірмові.

Міжнародний комітет з аудиторської практики (IAPC) від імені Міжнародної федерації бухгалтерів (International Federation of Accountants – IFAC) видав стандарти проведення аудиту, що складаються з Міжнародних стандартів проведення аудиту (IAG) та Стандартів надання супутніх послуг (IAG/PS).

Міжнародний комітет з аудиторської практики рекомендує до використання стандарти, що належать до однієї з чотирьох груп:

  1. загальні стандарти аудиту;
  2. робочі стандарти аудиту;
  3. стандарти звітності;
  4. специфічні стандарти, що використовуються для аудиту в окремих сферах діяльності.

Загальні стандарти визначають основні положення щодо організації аудиторської діяльності, включаючи вимоги до кваліфікації аудитора та аудиторським фірмам, завданням аудиторських перевірок та їх напрямку, формам взаємовідносин аудиторських фірм із клієнтами тощо.

До робочим стандартам аудиту відносяться всі регламенти, що стосуються технології та техніки аудиторських перевірок.

Стандарти звітності встановлюють порядок складання аудиторських висновків.

Специфічні стандарти визначають особливості аудиторських перевірок у фінансово-кредитних, страхових організаціях, у фінансово-промислових групах тощо.

Національні аудиторські стандарти закріплено Законом України «Про аудиторську діяльність». Вони є обов’язковими для аудиторських організацій, індивідуальних аудиторів та аудованих осіб, за винятком положень рекомендаційного характеру. Професійні аудиторські об’єднання відповідно до їх статутом вправі встановлювати для своїх членів внутрішні правила (стандарти) аудиторської діяльності, що не суперечать національним правилам (стандартам) та встановленим у них вимогам.

Багато аудиторських організацій створюють внутрішньофірмові аудиторські стандарти. Необхідність їх створення викликана тим, що міжнародні та національні аудиторські стандарти описують лише найбільш загальні принципи та процедури аудиту і не завжди враховують особливості та процедури аудиту об’єктів, що перевіряються. Внутрішньофірмові стандарти деталізують національні стандарти та визначають специфіку аудиторських перевірок у вітчизняних організаціях різного профілю, розміру, спеціалізації та організаційно-правових форм. Особливого значення розробка внутрішньофірмових стандартів має великих фірмах, де аудиторські перевірки проводяться силами великих бригад фахівців.

Залишити коментар:

Site Footer