Банківський контроль

Банківський контроль – Це здійснення банками контрольних функцій, пов’язаних з їх основною діяльністю: кредитуванням, проведенням розрахункових, валютних, касових, фондових та інших операцій, надання різноманітних послуг – трастових, лізингових, факторингових та інших.

Банківський контроль – складова частина банківського менеджменту, що сприяє підвищенню ефективності організації банківської діяльності, зниженню рівня банківського ризику.

У процесі своєї діяльності банки контролюють виконання укладених із клієнтами договорів. Характер та зміст контролю визначаються ступенем ризику. Наприклад, при кредитуванні банки оцінюють фінансове становище позичальника, визначають його рейтинг. Залежно від цього вживаються заходи щодо забезпечення повернення кредитів – вимоги застав, гарантій, страхування. Здійснюється банківський контроль та за інших операцій – перевіряється правильність оформлення розрахункової та іншої документації, наявність відповідних ресурсів, виконання законів, указів, банківських правил та інструкцій.

Залежно від мети розрізняють контроль попередній, поточний, наступний. Попередній контроль – необхідна передумова створення нормальних умов укладання договору та визначення його змісту. Поточний контроль покликаний забезпечити точність дотримання передбачених у договорі зобов’язань та положень. Подальший контроль дає можливість оцінити точність та повноту виконання договору та ефективність цієї операції для діяльності банку.

Уряд може директивним чином, виходячи з інтересів держави, доручити банкам проведення додаткових контрольних функцій, пов’язаних із характером їхньої роботи (наприклад, контроль за дотриманням господарськими організаціями касової дисципліни, за правильністю проведення валютних операцій). У разі директивної економіки такі доручення були дуже різноманітні: перевірялося використання оборотних засобів, стан запасів, витрачання коштів у зарплату та інших.

Крім контролю над діяльністю та фінансовим станом клієнтів у процесі їх обслуговування банки здійснюють внутрішній контроль, ревізії, перевірки. Ця робота покликана як відбити стан облікової і контрольної роботи у банку, а й намітити перспективи її вдосконалення (див. Контролінг). Відповідно до закону «Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом» банки зобов’язані налагодити внутрішній контроль за низкою операцій з грошима або іншим майном. Інформацію про такі операції банки зобов’язані надавати до уповноваженого органу виконавчої влади за його письмовим запитом або у щоденному режимі, відповідно до встановлених чинним законодавством процедур (див. Фінансовий моніторинг).

Залишити коментар:

Site Footer