Аналіз фінансових коефіцієнтів

Аналіз фінансових коефіцієнтів (ratio analysis; R-analysis) – це одна з найпоширеніших систем фінансового аналізу, методами якого є розрахунки співвідношення окремих фінансових показників, що характеризують різні аспекти фінансової діяльності підприємства. У фінансовому менеджменті найбільшого поширення набули такі групи аналітичних фінансових коефіцієнтів:

 • коефіцієнти оцінки фінансової стійкості підприємства;
 • коефіцієнти оцінки платоспроможності підприємства;
 • коефіцієнти оцінки оборотності активів (капіталу);
 • коефіцієнти оцінки рентабельності та інші.

Аналіз фінансових коефіцієнтів є складовою частиною фінансового аналізу, який являє собою велику область дослідження, що включає наступні основні напрямки: аналіз фінансової звітності (у тому числі аналіз коефіцієнтів), комерційні обчислення (фінансову математику), формування прогнозної звітності, оцінку інвестиційної привабливості компанії з використанням порівняльного підходу, що базується на фінансових показниках.

Аналіз фінансових коефіцієнтів дозволяє аналітику розуміти конкурентну позицію компанії на даний час. Публічна звітність комерційних організацій містить у собі безліч цифр, вміння читати цю інформацію дозволяє аналітикам знати, наскільки ефективно та результативно працює їхня компанія та компанії-конкуренти.

Фінансові коефіцієнти дозволяють побачити взаємозв’язок між прибутком від продажу та витратами, між основними активами та пасивами. Існує безліч типів фінансових коефіцієнтів, зазвичай їх використовують для аналізу п’яти основних аспектів діяльності компанії:

 1. ліквідності;
 2. співвідношення власних та позикових коштів;
 3. оборотності активів;
 4. прибутковості;
 5. ринкової цінності.

Аналіз фінансових коефіцієнтів — це інструмент, що забезпечує уявлення про фінансовий стан компанії та конкурентні переваги та перспективи її розвитку. З цією метою здійснюється:

 1. Аналіз продуктивності. Коефіцієнти дозволяють проаналізувати зміну продуктивності підприємства за показниками чистий прибуток, використання капіталу і здійснювати контролю над рівнем витрат. Фінансові коефіцієнти дозволяють аналізувати ліквідність та стабільність підприємства за рахунок ефективного використання системи активів та пасивів.
 2. Оцінка ринкових бізнес-тенденції. Аналізуючи динаміку фінансових показників та коефіцієнтів за період у кілька років, можливо, вивчити результативність тенденцій у контексті існуючої бізнес-стратегії.
 3. Аналіз альтернативних бізнес-стратегій. Змінюючи показники коефіцієнтів у бізнес-плані, можна проаналізувати альтернативні варіанти розвитку компанії.
 4. Спостереження за прогресом компанії. Вибравши оптимальну бізнес-стратегію, менеджери компанії, продовжуючи вивчати та аналізувати основні поточні коефіцієнти, можуть бачити відхилення від планових показників стратегії розвитку, що реалізується.

Залишити коментар:

Site Footer