Агресивна інвестиційна політика

Агресивна інвестиційна політика (agressive investment policy) – це один із типів політики інвестування, що здійснюється підприємством, який спрямований на максимізацію поточного доходу від вкладень у найближчому періоді. При здійсненні цієї політики оцінки та обліку рівня інвестиційного ризику та можливостей зростання ринкової вартості підприємства у перспективі відводиться допоміжна роль. Передбачається, що з допомогою власного та довгострокового позикового капіталу мають фінансуватися лише необоротні активи, тоді як оборотні активи мають фінансуватися з допомогою використання короткострокового позикового капіталу, тобто. поточні активи мають формуватися переважно з допомогою поточних фінансових зобов’язань.

Агресивна інвестиційна політика належить до сфери фінансових ризиків.

Агресивна інвестиційна політика — варіант політики здійснення інвестиційної діяльності підприємства, спрямованої на вибір таких об’єктів інвестування, за якими рівні прибутковості та ризику значно вищі за середньоринкові. Формою реалізації такої політики є формування агресивного інвестиційного портфеля.

Агресивна інвестиційна політика — політика навмисного прийняття більш високих ризиків з належною вивіркою за термінами в очікуванні щодо більш високого приросту вартості капіталу та прибутковості порівняно з очікуваними за цими показниками за консервативної інвестиційної політики. Цей термін застосовується щодо суб’єкта, характеризуючи здатність інвестора витримати вищі рівні різних видів інвестиційних ризиків. Він також передбачає наявність варіантного портфеля для послідовно агресивної позиції стосовно різних типів інвестиційних ризиків, оскільки жоден із видів цінних паперів не є абсолютно агресивним (або консервативним) щодо всіх типів інвестиційних ризиків.

Залишити коментар:

Site Footer