Заміщення

Заміщення (Substitution) – заміщення однієї сторони за зобов’язаннями іншої.

  1. В рамках неттингу заміщення означає процес зміни договору між двома сторонами таким чином, що третя сторона стає контрагентом для кожної із двох сторін, а початковий договір між двома сторонами припиняє свою дію.
  2. У контексті діяльності ф’ючерсної або опціонної клірингової палати термін заміщення характеризує виконання клірингової палатою функцій покупця для продавця та функцій продавця для покупця за договором.
  3. Вимога повернення позичальником наданих у кредит цінних паперів та заміна їх протягом терміну кредитування іншими цінними паперами еквівалентної ринкової вартості.

Заміщення — заміна виробництва та(або) споживання одного товару іншим, що відповідає першому товару за споживчими властивостями та якісними параметрами.

Заміщення — виконання обов’язків однієї посадової особи іншою особою на час відсутності першої особи.

Ефект заміщення – Зміна попиту на товар як результат зміни його ціни по відношенню до вартості інших товарів. Відповідно до ефекту заміщення споживач купуватиме більше продукції, ціна якої знизилася, та замінюватиме нею інші товари, які відносно подорожчали. Наприклад, зниження цін на куряче м’ясо (або не дуже швидке їх зростання) змусить покупця збільшити придбання його порівняно з яловичиною чи свининою. Ефект заміщення враховується у сфері підприємницької діяльності, коли доводиться вирішувати завдання вигідності чи невигідності використання взаємозамінних факторів виробництва. Наприклад, у разі зростання заробітної плати підприємець прагне знизити витрати виробництва у вигляді заміни трудового ресурсу на капіталомісткі технології.

(Див. Конвертація цінних паперів, Неттінг з відкритою офертою, Опціон, Ф’ючерсний контракт).

Залишити коментар:

Site Footer