Взаємопов’язані позичальники

Взаємопов’язані позичальники — позичальники, юридичні та/або фізичні особи, пов’язані між собою економічно та юридично. Вони можуть мати спільну власність та/або взаємні гарантії, та/або зобов’язання, та/або контролювати (тобто прямо чи опосередковано – через дочірні підприємства – володіти більш ніж 50% голосів) майно одне одного. Взаємозв’язком також вважається поєднання однією фізичною особою кількох керівних посад. Взаємозв’язок у тому, що фінансові проблеми в одного з позичальників роблять можливим виникнення фінансових труднощів в іншого позичальника.

Групою пов’язаних позичальників визнаються позичальники (юридичні та/або фізичні особи) у разі, якщо один із позичальників контролює або робить значний вплив на іншого позичальника (інших позичальників) або якщо позичальники перебувають під контролем або значним впливом третьої особи (третіх осіб), яка не є (що не є) позичальником (позичальниками). Контроль та значний вплив визначаються відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Взаємопов’язані позичальники – юридичні та фізичні особи, пов’язані між собою економічно таким чином, що погіршення фінансового становища одного з них обумовлює або уможливлює погіршення фінансового становища іншого позичальника (інших позичальників), яке може стати причиною невиконання (неналежного виконання) ним (ними) зобов’язань перед банком за його кредитними вимогами. Якщо позичальники є юридичними особами, висновок про віднесення їх до пов’язаних позичальників рекомендується робити на підставі зіставлення суми зобов’язань за виданим одним позичальником поруки (гарантії) на забезпечення зобов’язань принципала (іншого позичальника) перед банком та/або суми зобов’язань одного позичальника банку перед іншим позичальником з величиною чистих активів поручителя (гаранта), позичальника, що має зобов’язання перед іншим позичальником. Якщо сума зазначених зобов’язань позичальника становить 10% від його чистих активів і більше, може бути зроблено висновок про віднесення їх до пов’язаних позичальників.

Залишити коментар:

Site Footer