Стягнення податків

Стягнення податків (collection of taxes) – встановлений податковим законодавством порядок сплати та стягнення податків (зборів). Сплата податку зобов’язання платника податків.

Платник податків самостійно обчислює суму податку, що підлягає сплаті за податковий період, виходячи з податкової бази, податкової ставки та податкових пільг, та сплачує податок. У деяких випадках обов’язок щодо обчислення суми податку може бути покладено на податкових агентів та на податковий орган. У цьому випадку податковий орган не пізніше 30 днів до настання строку платежу надсилає платнику податків податкове повідомлення, в якому зазначаються розмір податку, що підлягає сплаті, а також термін його сплати.

Сума податку, що підлягає сплаті, сплачується (перераховується) платником податків або податковим агентом у встановлені терміни. Платник податків (податковий агент) зобов’язаний самостійно здати платіжне доручення на сплату податків і зборів до банку пізніше терміну сплати податку, встановленого законодавством.

Термін сплати податків та зборів визначається календарною датою або закінченням періоду (рік, квартал, місяць, тиждень та день). Якщо розрахунок податкової бази провадиться податковим органом, обов’язок зі сплати податку виникає не раніше дати отримання податкового повідомлення.

Сплата податків провадиться у готівковій або безготівковій формі. За відсутності банку платники податків (податкові агенти) можуть сплачувати податки через касу сільського чи селищного органу місцевого самоврядування чи через органи зв’язку (поштові відділення).

Конкретний порядок сплати встановлюється стосовно кожного конкретного податку (збору).

Доручення платника податків (податкового агента) на перерахування податку виконується банком протягом одного операційного дня, наступного за днем ​​отримання такого доручення.

Сума податку (збору), не сплачена платником податків у встановлений термін, вважається недоїмкою. На суму недоїмки податковий орган нараховує пеню за день прострочення. Сума пені сплачується крім належних до сплати сум податку та збору. Невиконання обов’язки зі сплати є підставою застосування до платнику податків (податковому агенту) заходів примусового стягування податку, тобто. стягнення податку.

Залишити коментар:

Site Footer