Виконання кошторису доходів та витрат

Виконання кошторису доходів та витрат – Комплекс заходів, що забезпечують виконання документованого бухгалтерського плану надходження та витрачання коштів, що використовуються для фінансування господарської діяльності економічного суб’єкта.

Оперативний облік та контроль виконання кошторису доходів та витрат покладаються на фінансовий відділ організації та бухгалтерію. З цією метою ведеться відомість оперативного обліку приходу та витрати грошових коштів за цільовим призначенням або відповідні машинні документи у вигляді накопичувальних відомостей (див. Звіт про рух грошових коштів).

На основі оперативного та бухгалтерського обліку щокварталу складається довідка приходу та витрати грошових коштів за напрямками. Довідка є підставою для вжиття заходів щодо забезпечення поточного кошторису, а також джерелом інформації про фактичне виконання кошторису доходів та витрат за звітний період. Вона використовується як статистичні дані при розробці майбутніх фінансових планів організації.

Залишити коментар:

Site Footer