Валовий дохід

Валовий дохід (gross income) – це загальний дохід підприємства від усіх видів господарської діяльності та господарських операцій до сплати з нього податкових платежів, що входять у ціну продукції (податку на додану вартість, акцизного збору, митних зборів та мит). Іноді поняття «дохід» ототожнюють із такими поняттями як «виторг» чи «оборот». Основу валового доходу виробничих підприємств становить валовий прибуток від продукції. Іншими джерелами формування валового доходу може бути, наприклад, надходження як орендних платежів, відсотків, дивідендів, які від інших компаній, тощо.

Валовий дохід підприємства є його фінансовою базою, що забезпечує вирішення наступних трьох найважливіших завдань.

  1. основна частина валового доходу підприємства є джерелом відшкодування всіх його поточних витрат, пов’язаних із провадженням господарської діяльності. Реалізація цього завдання забезпечує самоокупність поточної господарської діяльності підприємства;
  2. частина валового доходу підприємства є джерелом виплат різних видів податкових платежів, які забезпечують формування коштів державного та місцевих бюджетів. Реалізація цього завдання забезпечує виконання фінансових зобов’язань підприємства перед державою;
  3. певна частина валового доходу підприємства є джерелом формування його прибутку, за рахунок якого утворюються фонди виробничого розвитку, додаткове матеріальне стимулювання персоналу, соціальних виплат, виплат власникам майна, резервний тощо. Реалізація цього завдання забезпечує самофінансування розвитку підприємства у майбутньому періоді.

Валовий дохід підприємства від реалізації продукції характеризується двома показниками – його сумою та рівнем. Рівень доходів від реалізації продукції виражається коефіцієнтом прибутковості (КДрп), який визначається за такою формулою:

коефіцієнт прибутковості реалізації продукції

де ВДрп – Валовий дохід від реалізації продукції;
Прорп – Обсяг реалізації продукції в аналізованому періоді.

Для некомерційних організацій щорічний валовий дохід може називатися валовим доходом від фінансування. Таке фінансування включає пожертвування від фізичних осіб або компаній, фінансування від державних структур, дохід від діяльності дозволеної статутом некомерційної організації, дохід від акцій, пов’язаних із залученням пожертвувань, членські внески або дохід розміщення коштів статутного капіталу.

Залишити коментар:

Site Footer