Види грошей

Гроші прийнято поділяти на кілька видів.

По перше, товарні гроші. Вважається, що це історично перший вид обмінного еквівалента. У різні часи у різних народів як гроші могли використовуватися черепашки, домашні тварини та їх шкури, якісь стандартні цінні речі, наприклад, наконечники копій. На вищому рівні розвитку цивілізації таким еквівалентом стали золоті та срібні монети.

По-друге, забезпечені, або репрезентативні гроші. До них відносяться грошові знаки, які можна обміняти на ту чи іншу кількість реального активу, що лежить в їх основі: золота, срібла. Їхня поява була обумовлена ​​насамперед простотою використання — зручністю та більшою безпекою транспортування, відсутністю реального псування та стирання золота в процесі обігу та інше.

По-третє, так звані фіатні, або символічні гроші. Це сучасні банкноти. Їхнім випуском займаються центральні банки. Вартість цих грошей визначається їх якістю, тобто тим, як вони виконують свої функції і наскільки визнаються засобом платежу учасниками економічних процесів. Фіатні гроші фактично не мають власної цінності, але набувають її завдяки тому, що вони виконують свої функції. А крім того, їх вартість базується на тому, що держава визнає їх законним засобом платежу на своїй території та приймає як сплату податків.

фіатні гроші

Випуск фіатних грошей дозволяє отримувати два види доходу: сеньйораж та інфляційний податок. Сеньораж – це прибуток за рахунок різниці в ціні між вартістю виготовлених грошей та їхньою ринковою, обмінною вартістю. Інфляційний податок – дохід, який отримує емісійний банк або держава за рахунок випуску додаткових грошей для фінансування своїх витрат. Ці дії викликають інфляцію, тому й прийнято називати такий прибуток інфляційним.

Слід зазначити, що, крім банкнот та монет, до фіатних грошей відносяться безготівкові гроші на рахунках у банках, а також електронні гроші.

По-четверте, сучасна економічна наука виділяє на окрему групу кредитні гроші.

Існує й інша система класифікації грошей: готівка та безготівка. Причому до готівки прийнято відносити не лише асигнації та казначейські квитки, а й такі кредитні гроші: як векселі, чеки та банкноти. До безготівкових грошей належать записи на банківських рахунках, включаючи платіжні пластикові картки, кредитні пластикові картки та електронні гроші.

На сьогоднішній день українські гривні, білоруські та російські рублі, як і основні світові валюти, є фіатними грошима. Обсяг грошей, які у обігу, прийнято називати грошової масою.

фіатні гроші

Залишити коментар:

Site Footer