Кредитний ризик

Кредитний ризик залежить від зовнішніх (пов’язаних зі станом економічного середовища) та внутрішніх (викликаних помилковими діями самого кредитора) факторів. Можливості управління зовнішніми факторами дуже обмежені, хоча своєчасними діями кредитор може певною мірою пом’якшити їх негативний вплив та запобігти виникненню значних втрат. Але все ж таки основні важелі управління кредитним ризиком знаходяться у сфері внутрішньої політики кредитора. Кредитний ризик виникає у взаємодії підприємства з його кредиторами – банками, фінансовими установами, постачальниками, покупцями, інвесторами.

Кредитний ризик – це ймовірність невиконання боржником своїх зобов’язань відповідно до умов та термінів, встановлених у укладеній угоді.

Причинами виникнення кредитного ризику є, наприклад, погіршення фінансового становища боржника чи умисне ухилення позичальника від своїх зобов’язань перед кредитором.

Кредитний ризик або ризик неповернення боргу стосується як кредитних установ, так і їх клієнтів і може бути поділений на:

  • промисловий ризик, пов’язаний з ймовірністю спаду виробництва або попиту на продукцію певної галузі;
  • ризик врегулювання та поставок, пов’язаний з невиконанням з певних причин договірних зобов’язань;
  • ризик, пов’язаний із трансформацією видів ресурсів (часто за строками);
  • ризик форс-мажорних обставин.

Іноді в економічній літературі розглядають інші види кредитного ризику:

  • майновий ризик – визначається тим, чи достатньо власних активів у позичальника покриття всього обсягу заборгованості по кредиту;
  • моральний ризик – визначається моральними якостями позичальника, його сумлінністю у частині виконання раніше взятих він зобов’язань;
  • діловий ризикякий пов’язаний з можливістю підприємця ефективно управляти бізнесом та заробляти прибуток.

Схильність до кредитного ризику існує протягом усього періоду кредитування. При наданні комерційного кредиту ризик виникає з продажу і залишається досі отримання платежу по угоді. При банківській позиці період схильності до кредитного ризику посідає постійно до настання терміну повернення позички.

Величина кредитного ризику – це сума, яку можна втратити при несплаті чи прострочення виплати заборгованості. Максимальний потенційний збиток – це повна сума заборгованості у разі її невиплати клієнтом, включаючи нараховані доходи за кредитом у вигляді відсотків, комісії, пені та штрафів.

Прострочені платежі не призводять до прямих збитків, але виникають непрямі збитки, які являють собою витрати за відсотками (через необхідність фінансувати дебіторів протягом більш тривалого часу, ніж необхідно) або втрату відсотків, які можна було б отримати, якби гроші повернули раніше та поміщені на депозит або запущені у товарно-виробничий обіг.

Більш детально про кредитний ризик – див. Кредитний ризик: визначення, сутність та управління.

Залишити коментар:

Site Footer