Валютне застереження

Валютне застереження (Exchange Clause) – один із методів хеджування валютного ризику. Валютне застереження — це умова у міжнародній торгівлі, кредитуванні чи іншій угоді, що передбачає можливість перегляду суми платежу (ціни) залежно від зміни валютного курсу з метою страхування експортера чи кредитора від валютного ризику. Тобто валютне застереження — це умова, яка включається до міжнародних кредитних, платіжних, зовнішньоторговельних та інших контрактів для страхування кредитора та експортера від ризику падіння курсу валюти платежу з моменту укладення контракту до моменту його оплати.

Валютні застереження виступають як у прямій форміКоли валюти ціни і платежу збігаються, але ціна товару і сума платежу ставляться в залежність від курсу іншої валюти, так і непрямої форміколи ціна товару виявляється у однієї, щодо стійкішої валюті, а платіж — у інший, у якій здійснюється переважна маса розрахунків з організаціями та фірмами цієї країни.

Розрізняють два види валютного застереження:

  1. застереження щодо встановлення ціни товару (суми кредиту) у твердій валюті, внаслідок чого сума валюти оплати у разі її знецінення збільшиться по відношенню до суми валюти правочину;
  2. застереження щодо зміни ціни товару (суми кредиту) у такій самій пропорції, в якій зміниться курс валюти платежу порівняно з курсом валюти, зумовленого угодою.

Валютне застереження може бути одностороннійтобто чинної на користь експортера (кредитора) у разі знецінення валюти платежу чи інтересах імпортера (боржника), коли курс валюти платежу зростає, і навіть двостороннійколи суму платежу перераховують як із підвищенні, і у разі зниження курсу валюти.

Валютні застереження бувають простимиколи ціну контракту та суму платежу пов’язують із можливими змінами валютного курсу іноземної валюти, та мультивалютнимиколи перерахунок суми платежу передбачається за зміни середньоарифметичного курсу валюти платежу одночасно з кількох національних валют чи міжнародним розрахунковим валютам, створених з урахуванням валютних корзин.

Рідше зустрічаються валютні застереження, що передбачають зміну ціни та суми платежу залежно від руху індексу цін. Вони вносяться в договір в умовах інфляційної кон’юнктури та передбачають, що ціна товару та сума платежу повністю або частково змінюються залежно від руху ринкової ціни на даний товар чи витрати його виробництва.

Залишити коментар:

Site Footer