Валютна рентабельність

Валютна рентабельність (currency efficiency) – одне із показників економічної ефективності зовнішньоторговельної діяльності, характеризує ставлення валютної виручки до витрат, тобто. комплексне використання грошових коштів.

Валютна рентабельність застосовується в оцінці ефективності експортно-імпортних угод, аналітичних дослідженнях, розробці підприємницьких бізнес-планів. На рівень валютної рентабельності впливають різні загальноекономічні, і навіть специфічні валютні чинники, передусім валютний курс.

Валова валютна рентабельність є відношення валового прибутку від проведення експортних операцій до обсягу валютної виручки.

Рентабельність валютного продажу розраховується як відношення операційного прибутку від експортних операцій (тобто прибутку до оподаткування) до обсягу валютної виручки.

Валютна рентабельність – це також валютна прибутковість, що виникає в операціях з валютою при грі на різних курсах валют.

(Див. Рентабельність, Коефіцієнт рентабельності)

Залишити коментар:

Site Footer