Страхування

Страхування (coinsurance) – спільне страхування декількома страховиками одного і того ж об’єкта. Цей спосіб забезпечення страхового захисту застосовується, зазвичай, при страхуванні великих об’єктів, коли одна страхова компанія неспроможна прийняти він великі ризики.

У договорі мають утримуватися умови, визначальні правничий та обов’язки кожного страховика. Відповідальність страховиків визначено співвідношенням часток, яке може бути непропорційним. Це співвідношення визначається у фіксованій формі залежно від фінансових можливостей страховиків, тобто встановлюється ліміт відповідальності кожного з них, який визначається видом страхування та страховим ризиком. Чим вищий ризик, тим нижчий ліміт відповідальності.

При співстрахуванні відповідальність за ризиком приймає він кожен із учасників страхового пулу не більше встановленої частки. Якщо в такому договорі не визначені права та обов’язки кожного із страховиків, то вони солідарно відповідають перед страхувальником (вигодонабувачем) за виплату страхового відшкодування за договором майнового страхування або страхової суми за договором особистого страхування. Насправді прийнято, що страховик, який бере участь у страхуванні меншою часткою, слід за умовами страхування, прийнятими страховиком, мають найбільшу частку. Договір співстрахування оформляється або єдиним страховим полісом із зазначенням частки відповідальності кожного співстраховика, або виписуванням страхового поліса кожної з компаній-страховиків із зазначенням частки відповідальності.

Однією з форм страхування є страхові пули, які набули поширення останнім часом. За цим видом страхування учасники (члени) пулу несуть солідарну відповідальність за ризиками, взятими на страхування. Для управління пулом (ризиками, які перебувають у відповідальності страхового пулу) його учасниками створюється тимчасове (на період дії договору) бюро, яке виступає як представник пулу. Це бюро не є, як правило, юридичною особою. Також справи пула може вести спеціально залучена управляюча компанія (часто в такій якості виступають страхові брокери).

Таким чином, страхування є однією з форм забезпечення сталого страхового захисту, який використовує принцип співпраці між страховиками.

Залишити коментар:

Site Footer