КВЕД: Добувна промисловість та розробка кар’єрів

Ця секція включає допоміжні види діяльності, що здійснюються для підготовки сировини до реалізації: дроблення, розмелювання, очищення, сушіння, сортування, збагачення руд, зрідження природного газу. Ці види діяльності зазвичай здійснюють одиниці, які видобувають корисні копалини та/або підприємства, що розташовані біля місць видобутку корисних копалин.

Видобуток корисних копалин класифікують у розділах, групах та класах за видами основної мінеральної сировини, що видобувається. Розділи 05 та 06 включають видобуток паливно-енергетичних корисних копалин (кам’яного вугілля, бурого вугілля, нафти, газу); розділи 07 та 08 включають видобуток металевих руд, інших мінералів та продукцію кар’єрів. Деякі технічні операції, включені до цієї секції, зокрема видобуток рідких вуглеводнів, які можуть виконувати спеціалізовані одиниці як промислові послуги на користь третіх осіб, відображені в розділі 09. Ця секція не включає :

 • переробку видобутих матеріалів, див. секцію C «Переробна промисловість»
 • використання видобутих матеріалів у будівництві без подальшої їх переробки, див. секцію F «Будівництво»
 • розлив у пляшки природних та мінеральних вод із природних джерел та свердловин, див. 11.07
 • подрібнення, подрібнення та інші види обробки ґрунту, гірських порід та мінералів, не пов’язаних з видобувною промисловістю та розробкою кар’єрів, див. 23.9

05 Видобуток кам’яного та бурого вугілля

Цей розділ включає підземний та відкритий видобуток твердого мінерального палива та діяльність, необхідну для отримання продукції, придатної для реалізації (сортування, очищення, пресування та інші операції, необхідні для транспортування тощо).
Цей розділ не включає :

 • коксування вугілля (див. 19.10)
 • надання послуг, пов’язаних із видобуванням кам’яного або бурого вугілля (див. 09.90)
 • виробництво брикетів (див. 19.20)

05.1 Видобуток кам’яного вугілля

05.10 Видобуток кам’яного вугілля

Цей клас включає:

 • видобуток кам’яного вугілля підземним чи відкритим способом
 • очищення, сортування, калібрування, подрібнення, пресування тощо. кам’яного вугілля для покращення його якості, зручності його транспортування та зберігання

Цей клас також включає:

 • отримання кам’яного вугілля з відвалів

Цей клас не включає :

 • видобуток бурого вугілля, див. 05.20
 • видобуток торфу, див. 08.92
 • надання допоміжних послуг, пов’язаних із видобуванням кам’яного вугілля, див. 09.90
 • пробне буріння під час видобутку вугілля, див. 09.90
 • експлуатацію коксових печей для виробництва твердого палива, див. 19.10
 • виробництво кам’яновугільних брикетів, див. 19.20
 • діяльність, спрямовану на розробку, покращення умов та підготовку до видобутку вугілля, див. 43.12

05.2 Видобуток бурого вугілля

05.20 Видобуток бурого вугілля

Цей клас включає:

 • видобуток бурого вугілля підземним чи відкритим способом
 • промивання, дегідратацію, подрібнення, пресування тощо. бурого вугілля для покращення його якості, зручності його транспортування та зберігання

Цей клас не включає :

 • видобуток кам’яного вугілля, див. 05.10
 • видобуток торфу, див. 08.92
 • надання допоміжних послуг, пов’язаних із видобуванням бурого вугілля, див. 09.90
 • пробне буріння під час видобутку вугілля, див. 09.90
 • виробництво буровугільних брикетів, див. 19.20
 • діяльність, спрямовану на розробку, покращення умов та підготовку до видобутку вугілля, див. 43.12.

06 Видобуток сирої нафти та природного газу

Цей розділ включає виробництво сирої нафти, видобуток та екстрагування нафти з бітумінозних сланців та бітумінозного пісковику, видобуток природного газу та рідких вуглеводнів. Цей розділ включає діяльність з експлуатації діючих нафтових та газових родовищ та/або освоєння таких родовищ.

Ці види діяльності можуть включати буріння, комплектацію та оснащення свердловин; експлуатацію сепараторів, деемульгаторів, обладнання для знесолення та транспортування сирої нафти; всі інші види діяльності з підготовки нафти та газу для їх доставки з місця видобутку до місця відвантаження.

Цей розділ не включає :

 • обслуговування процесу видобутку нафти та газу за винагороду або на підставі контракту, див. 09.10
 • розвідувальне буріння нафтових та газових свердловин, див. 09.10
 • пробне буріння, див. 09.10
 • очищення (рафінування) нафтопродуктів, див. 19.20
 • геофізичні, геологічні та сейсмічні дослідження, див. 71.12

06.1 Видобуток сирої нафти

06.10 Видобуток сирої нафти

Цей клас включає:

 • видобуток сирої нафти

Цей клас також включає:

 • видобуток бітумінозного або нафтоносного сланцю, бітумінозного пісковика
 • виробництво сирої нафти з бітумінозного сланцю та пісковику
 • процеси виробництва сирої нафти: декантацію (фільтрування), знесолення, дегідратацію, стабілізацію тощо.

Цей клас не включає :

 • надання допоміжних послуг, пов’язаних із видобуванням нафти та природного газу, див. 09.10
 • розвідку нафти та газу, див. 09.10
 • виробництво рафінованих нафтопродуктів, див. 19.20
 • одержання зріджених нафтових газів (пропан-бутанових фракцій) у процесі рафінування нафти, див. 19.20
 • функціонування трубопровідного транспорту, див. 49.50

06.2 Видобуток природного газу

06.20 Видобуток природного газу

Цей клас включає:

 • видобуток сирого газоподібного вуглеводню (природного газу)
 • екстрагування конденсатів
 • зневоднення та сепарацію (поділ на фракції) рідкого вуглеводню
 • десульфурізацію газу

Цей клас також включає:

 • видобуток рідкого вуглеводню шляхом зрідження або піролізу
 • видобуток (видалення) метану з шахт

Цей клас не включає :

 • надання допоміжних послуг, пов’язаних із видобуванням нафти та природного газу, див. 09.10
 • розвідку нафти та газу, див. 09.10
 • одержання зріджених нафтових газів (пропан-бутанових фракцій) у процесі рафінування нафти, див. 19.20
 • виробництво промислових газів, див. 20.11
 • функціонування трубопровідного транспорту, див. 49.50.

07 Видобуток металевих руд

Цей розділ включає видобуток металевих руд підземним або відкритим способом, розробку морського дна тощо. Цей розділ також включає збагачення руди та діяльність з первинного збагачення, таку як дроблення, розмелювання, промивання, сушіння, агломерацію, кальцинування (випалювання) та вилуговування руд, гравітаційний поділ або флотацію.

Цей розділ не включає :

 • випалювання піриту (залізного колчедану), див. 20.13
 • виробництво оксиду алюмінію, див. 24.42
 • функціонування доменних печей, див. розділ 24

07.1 Видобуток залізняку

07.10 Видобуток залізняку

Цей клас включає:

  • видобуток руд, які переважно містять залізо
  • збагачення та агломерацію залізних руд

Цей клас не включає :

 • видобуток та первинне збагачення піриту (крім випалу), див. 08.91

07.2 Видобуток руд кольорових металів

Ця група включає видобуток металевих руд, які містять заліза.

07.21 Видобуток уранових та торієвих руд

Цей клас включає:

 • видобуток руд, які переважно містять уран та торій: ураніту тощо.
 • концентрування уранових та торієвих руд
 • виробництво “жовтого коксу” (концентрату урану)

Цей клас не включає :

 • збагачення уранових та торієвих руд, див. 20.13
 • виробництво металевого урану з ураніту або інших руд, див. 24.46
 • плавку та очищення урану від домішок, див. 24.46

07.29 Видобуток руд інших кольорових металів

Цей клас включає:

 • видобуток та первинне збагачення руд, які переважно не містять заліза:
  • алюмінію (бокситів), міді, свинцю, цинку, олова, марганцю, хрому, нікелю, кобальту, молібдену, танталу, ванадію тощо.
  • руд дорогоцінних металів: золота, срібла, платини

Цей клас не включає :

 • видобуток та первинне збагачення уранових та торієвих руд, див. 07.21
 • виробництво оксиду алюмінію, див. 24.42
 • виробництво мідного та нікелевого штейна, див. 24.44, 24.45.

08 Видобуток інших корисних копалин та розробка кар’єрів

Цей розділ включає розробку родовищ або кар’єрів, а також драгування (поглиблення) аллювіальних розсипів, дроблення скельних порід та розробку соляних родовищ. Добуті скельні породи та мінерали застосовуються переважно у будівництві (пісок, камінь тощо), у виробництві будівельних матеріалів (глина, гіпс, кальцій тощо) та хімічних продуктів. Цей розділ не включає процеси, пов’язані з переробкою видобутих мінералів (крім дроблення, розмелювання, різання, очищення, сушіння, сортування та змішування).

08.1 Видобуток каменю, піску та глини

08.11 Видобуток декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю

Цей клас включає:

 • видобуток відкритим способом, грубу обробку та розпил декоративного та будівельного каменю, такого як мармур, граніт, піщаник, вапняковий камінь тощо.
 • відбій та дроблення декоративного та будівельного каменю
 • видобуток відкритим способом, відбій та подрібнення вапняку
 • видобуток гіпсового каменю та ангідриту
 • видобуток крейди та некальцинованого доломіту

Цей клас не включає :

 • видобуток мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив, див. 08.91
 • виробництво кальцинованого доломіту, див. 23.52
 • різання, обробку та обробку каменю поза кар’єром, див. 23.70

08.12 Видобуток піску, гравію, глин та каоліну

Цей клас включає:

 • видобуток та драгування (підводне виймання) промислового піску, будівельного піску та гравію
 • відбій та дроблення гравію
 • видобуток піску відкритим способом
 • видобуток глин, вогнетривких глин та каоліну

Цей клас також включає:

 • збагачення, сушіння та розмелювання (подрібнення) піску

Цей клас не включає :

 • видобуток бітумінозного пісковика, див. 06.10
 • виробництво макадаму, що гудронується, див. 23.99

08.9 Видобуток корисних копалин та розробка кар’єрів, що не увійшли до інших групувань

08.91 Видобуток мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив

Цей клас включає:

 • видобуток природних фосфатів та природних калійних солей
 • видобуток природної сірки
 • видобуток та збагачення піриту, крім випалювання
 • видобуток природних сульфату барію та карбонату барію (бариту та вітриту), природних боратів, природних сульфатів магнію (кізериту)
 • видобуток природних пігментів, плавикового шпату (флюориту) та інших мінералів, важливих як джерело хімічних речовин

Цей клас також включає:

 • видобуток бурштину
 • видобуток гуано

Цей клас не включає :

 • видобуток солі (хлориду натрію), див. 08.93
 • випалювання піриту (залізного колчедану), див. 20.13
 • виробництво хімічних добрив та азотних сполук, див. 20.15

08.92 Видобуток торфу

Цей клас включає:

 • видобуток та висушування торфу
 • підготовку торфу для покращення його якості або для зручності його транспортування та зберігання

Цей клас не включає :

 • надання допоміжних послуг з видобутку торфу, див. 09.90
 • виробництво торф’яних брикетів, див. 19.20
 • виробництво сумішей для посадки горщикових рослин з торфу, природного ґрунту, піску, глини, мінеральних добрив тощо, див. 20.15
 • виробництво виробів із торфу, див. 23.99

08.93 Видобуток солі

Цей клас включає:

 • підземний видобуток солі (хлориду натрію), зокрема. розчинення та викачування
 • одержання солі шляхом випарювання морської води та інших видів солоної води
 • подрібнення, очищення та рафінування солі виробником (окремі операції, що виконуються без мети отримання кухонної солі, придатної для споживання людьми)
 • виробництво сольових розчинів

Цей клас також включає:

 • видобуток бішофіту

Цей клас не включає :

 • виробництво солі, придатної для споживання людьми (наприклад, йодованої солі), неденатурованої солі, придатної для безпосереднього побутового або промислового використання (наприклад, як приправи або консерванти для харчових продуктів), див. 10.84
 • отримання питної води випарюванням солоної води, див. 36.00

08.99 Видобуток інших корисних копалин та розробка кар’єрів, що не увійшли до інших групувань

Цей клас включає:

 • видобуток підземним або відкритим способом різних мінералів та матеріалів:
  • абразивних матеріалів, азбесту, кремнієвмісних інфузорних порід, природного графіту, стеатиту (тальку), польового шпату тощо
  • природного асфальту, асфальтиту (асфальтоподібного природного матеріалу) та асфальтових (бітумінозних) порід; природного твердого бітуму
  • дорогоцінного каміння, кварцу, слюди тощо
  • інших мінералів, не віднесених до інших групувань

Цей клас не включає :

 • одержання золи та залишків спалювання відходів, див. 38.21.

09 Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розробки кар’єрів

Цей розділ включає надання спеціалізованих допоміжних послуг, пов’язаних із видобувною промисловістю та розробкою кар’єрів, за винагороду або на підставі контракту. До них відносять послуги з пробної експлуатації (пошуково-розвідувальні послуги) з використанням традиційних методів пошуку та розвідки, таких як взяття зразків руди (кернів) та проведення геологічних досліджень, таких як буріння, пробне буріння або повторне буріння нафтових свердловин, видобуток металевих та неметалевих мінералів. Інші послуги з буріння нафтових та газових свердловин та будівництва їх основ, цементування обсадних труб нафтових та газових свердловин, очищення, прокачування свердловин та їх свабування, дренаж та відкачування води, видалення розривних порід тощо.

09.1 Надання допоміжних послуг у сфері видобутку нафти та природного газу

09.10 Надання допоміжних послуг у сфері видобутку нафти та природного газу

Цей клас включає:

 • надання за винагороду або на підставі контракту послуг з пробної експлуатації (пошуково-розвідувальних послуг), що забезпечують видобуток нафти та газу:
  • надання послуг з пробної експлуатації (пошуково-розвідувальних послуг), пов’язаних із видобутком нафти та газу, наприклад, з використанням традиційних методів пошуку та розвідки, таких як геологічні дослідження місць майбутніх розробок
  • спрямоване буріння та повторне буріння; «початок буріння свердловин»; встановлення бурильних вишок на місці, їх ремонт та демонтаж; цементування обсадних труб нафтових та газових свердловин; прокачування свердловин; закупорювання та ліквідація (консервування) відпрацьованих свердловин тощо.
  • зрідження та регазифікацію природного газу для його подальшого транспортування, які здійснюють на місці видобутку
  • дренаж та відкачування води за винагороду або на підставі контракту
  • пробне буріння, пов’язане зі видобуванням нафти та газу

Цей клас також включає:

 • пожежогасіння на нафтових та газових родовищах

Цей клас не включає :

 • діяльність розробників нафтових та газових родовищ, див. 06.10, 06.20
 • спеціалізований ремонт та технічне обслуговування машин та обладнання добувної промисловості, див. 33.12
 • зрідження та регазифікацію природного газу для його транспортування, які здійснюють поза місцем видобування, див. 52.21
 • геофізичні, геологічні та сейсмічні дослідження, див. 71.12

09.9 Надання допоміжних послуг у сфері видобутку інших корисних копалин та розробки кар’єрів

09.90 Надання допоміжних послуг у сфері видобутку інших корисних копалин та розробки кар’єрів

Цей клас включає:

 • надання за винагороду або на підставі контракту допоміжних послуг, які необхідні для розробки корисних копалин, класифікованих у розділах 05, 07 та 08:
  • надання послуг з пробної експлуатації (пошуково-розвідувальні послуги), наприклад, з використанням традиційних методів пошуку та розвідки, таких як геологічні дослідження місць майбутніх розробок
  • дренаж та відкачування води за винагороду або на підставі контракту
  • пробне буріння та розвідувальне буріння пробних (контрольних) свердловин

Цей клас не включає :

 • діяльність шахт, копалень та кар’єрів за винагороду або на підставі контракту, див. розділи 05, 07 або 08
 • спеціалізований ремонт обладнання добувної промисловості, див. 33.12
 • надання послуг з геофізичної розвідки за винагороду або на підставі контракту, див. 71.12.

Залишити коментар:

Site Footer