Кредитний комітет

Кредитний комітет (credit committee) – неструктурний функціональний підрозділ кредитної організації, завдання якого входить розробка та реалізація її кредитної політики.

Кредитний комітет — колегіальний орган банку, уповноважений приймати рішення щодо можливості та умов проведення кредитних операцій у межах наданих йому відповідних повноважень, а також виконувати інші функції, визначені внутрішньобанківським положенням про кредитний комітет.

При здійсненні своєї діяльності кредитний комітет банку керується чинним законодавством, нормативно-правовими актами Центрального (національного) банку, рішеннями загальних зборів акціонерів та правління банку, статутом банку, наказами, розпорядженнями, внутрішніми положеннями банку з питань кредитної та інвестиційної діяльності.

Кредитний комітет здійснює свою діяльність, виходячи з інтересів банку, дотримується основних принципів кредитної політики, визначає пріоритетні напрямки кредитування та вирішує питання щодо проведення кредитних та інвестиційних операцій з урахуванням очікуваної ефективності розміщення ресурсів банку та можливої ​​максимальної мінімізації кредитних ризиків. Кредитний комітет самостійно та в межах своїх повноважень приймає рішення щодо надання кредитів, а також визначає рівень індивідуального кредитного ризику.

Кредитний комітет також визначає кредитну політику фінансової установи загалом:

  • приймає рішення щодо розміщення кредитних ресурсів;
  • розглядає схеми з реструктуризації проблемних позичок;
  • визначає всілякі ризики банку, пов’язані з різними видами кредитування та операцій;
  • встановлює ліміти на конкретні ринкові та кредитні інструменти;
  • розробляє методику аналізу кредитоспроможності клієнтів;
  • затверджує нормативні документи щодо порядку здійснення операцій, що містять кредитні та інші ризики, тощо.

Персональний склад кредитного комітету та його повноваження, як правило, затверджуються Радою директорів, складається з керівників структурних підрозділів, пов’язаних із практичною реалізацією кредитної політики.

До функцій членів кредитного комітету відносяться:

  • аналіз ризиків банку та інших факторів, що впливають на кредитну діяльність;
  • прийняття зважених, обґрунтованих рішень з питань, що розглядаються на засіданні кредитного комітету;
  • сприяння оптимізації кредитної та іншої діяльності, щодо якої приймаються рішення Комітету тощо.

Члени кредитного комітету несуть персональну відповідальність за виважене прийняття рішень відповідно до чинних внутрішньобанківських положень, статуту банку, чинних законодавчих та нормативно-правових документів.

Робота кредитного комітету будується так. Співробітник кредитного підрозділу представляє на зборах комітету досьє на позичальника із висновками кредитного та юридичного відділів, служби безпеки. Кредитний комітет оцінює кредитоспроможність потенційного позичальника. Після цього шляхом голосування приймає рішення – позитивне чи негативне. Можливо прийнято умовно позитивне рішення. Воно має на увазі можливість отримання позички за зміни деяких початкових умов. Наприклад, якщо позичальник погодиться на меншу суму позики, надасть додаткове забезпечення тощо.

Колегіальний орган може виносити рішення лише у тому випадку, якщо на засіданні присутні більше половини членів комітету. Рішення комітету може бути скасовано лише правлінням банку. Від частоти засідань залежать терміни розгляду кредитної заявки, зазвичай комітет збирається не рідше одного разу на тиждень.

Як правило, результати засідань кредитного комітету оформлюються у формі протоколу засідання, що включає всі питання, розглянуті ним цього дня.

Кредитний комітет може делегувати свої повноваження керівникам відділень та філій банку. Так часто рішення про видачу споживчого кредиту на невеликі суми приймається керівником офісу банку, на основі скорингової оцінки позичальника.

Залишити коментар:

Site Footer