Кредитні гроші

Кредитні гроші (Credit Money) — форма грошей, що виникла внаслідок розвитку товарного виробництва, кредитних відносин та еволюції грошових систем. Кредитні гроші – це нерозмінні на золото банкноти центральних банків та банківські депозити (депозитні гроші), які є основою сучасного платіжно-розрахункового механізму.

Кредитні гроші відбивають рух позичкового капіталу. Кредитні гроші – категорія історична. Вони виникли разом із появою кредиту, розвитком кредитних відносин та розширенням функції грошей як засобу платежу.

Кредитні гроші

  1. представники вартості, що виникають на основі комерційного та банківського кредиту (чеки, векселі та ін. кредитні засоби обігу та платежу);
  2. форма грошей, що є банкноти центральних банків (спочатку розмінні на золото, нині — немає) і основі — банківські депозити.

Кредитні гроші виникли і діяли поряд із золотими грошима, поступово набираючи сили та витісняючи золоті гроші. Кредитні гроші виступають як у вигляді відповідним чином оформлених паперів (банкнот, чеків, векселів), і у вигляді відповідних записів на рахунках (безготівкові, електронні гроші). Серед електронних грошей можна також відзначити активний розвиток та впровадження кредитних карток.

На початку становлення кредитних відносин їх основою був комерційний кредит, яке головним інструментом — вексель, який використовувався як звернення під час продажу товарів у кредит. Тому можна вважати, що найпростішою формою кредитних грошей є вексель. Однак комерційний кредит мав обмежені можливості, тому його замінив банківський кредит, який надається у грошовій формі. Інструментом банківського кредиту стає банкнота, яку можна як своєрідну форму векселі «на банк».

Банківські квитки спочатку випускалися окремими банками, а пізніше — центральними банками, що й ознаменувало перехід до кредитних грошей. З кінця ХІХ ст. товарно-грошове господарство почало перетворюватися на товарно-кредитне, а пізніше, у XX ст. після переходу до епохи фінансового капіталу — у грошово-кредитне, що суттєво змінило систему кредитних відносин. Обмін став опосередковуватися кредитними документами у формі кредитних грошей, які докорінно відрізняються від паперових, оскільки відображають рух капіталу. Вони виникають з урахуванням реалізації, передусім, функції як кошти платежу. У основі кредитних грошей лежить позиковий капітал. Кредитні гроші є основою сучасного розрахунково-платіжного механізму.

Особливість кредитних грошей у тому, що вони є борговими зобов’язаннями держави та банків. І хоча кредитні гроші є символічними грошима, вони успішно виконують усі функції грошей, а їхня цінність визначається купівельною спроможністю на ринку. З розвитком фондового ринку кредитні гроші делегують свою функцію накопичення та збереження вартості фінансових грошей у формі цінних паперів. Сучасні гроші мають кредитний характер та виконують роль загального еквівалента.

Слід розрізняти фіатні гроші, які є законним засобом платежу та різні боргові інструменти, які можуть бути номіновані у них, тобто у національній чи іноземній валюті, а також у одиницях товару. Ліквідність фіатних грошей за визначенням дорівнює одиниці, а ліквідність боргових грошей (зокрема і облігацій банків) у випадку менше одиниці.

Кредитні гроші, як чисто символічні гроші, вимагають для свого ефективного функціонування державної гарантії. Така гарантія забезпечується завдяки наявності державних законів, що регламентують правила випуску та обігу векселів та банкнот, а також правил та процедур здійснення банківських операцій. Передбачається відповідальність за порушення цих законів, правил та процедур. У період становлення кредитних грошей однієї державної гарантії для їхньої міцності та стійкості було ще недостатньо. Протягом тривалого часу кредитні гроші існували з урахуванням золотих грошей, обмінюючись ними. Поступово вони брали на себе забезпечення дедалі більшої частини обороту товарів та капіталу. На сьогодні центральні банки з метою підтримки стабільності національної валюти формують золотовалютні резерви.

(Див. Грошова одиниця, Грошовий обіг, Грошові агрегати, Концепції та теорії грошей, Емісія грошей).

Залишити коментар:

Site Footer