Кредитні аукціони

Кредитні аукціони (credit auctions) – публічний продаж тимчасово вільних коштів на ринку міжбанківських кредитів та депозитів за заздалегідь встановленими правилами та схемами.

Кредитні аукціони дозволяють повніше задовольняти потреба у кредитних ресурсах і вигідніше розміщувати кошти. Обсяг аукціонних міжбанківських кредитів (МБК) залежить від загального стану та структури міжбанківського ринку, процентної політики центрального банку, співвідношення попиту та пропозиції щодо короткострокових кредитів, стану валютного ринку та ринку державних короткострокових зобов’язань.

У кредитних аукціонах як кредитори можуть брати участь банки, підприємства, організації та приватні особи, які мають вільні кошти, а як позичальники – лише комерційні банки, які мають високий рейтинг кредитоспроможності, який визначається за даними інформаційних агентств, кредитних бюро та аналітичних служб організаторів аукціонів.

Комерційні банки можуть позичити кошти, тобто отримати кредити у Національному банку України через закриті кредитні аукціони. Загальне керівництво та відповідальність за проведення кредитних аукціонів покладено на Аукціонний комітет, персональний склад якого визначається та затверджується правлінням НБУ. Єдиним продавцем кредитів у кредитному аукціоні є НБУ.

Кредитні аукціони проводяться періодично. Дата аукціону, обсяг кредитів, термін та цілі, на які вони продаються, а також початкову процентну ставку визначає правління НБУ.

До участі у кредитних аукціонах допускаються комерційні банки, які виконують встановлені НБУ економічні нормативи, своєчасно подають йому необхідну звітність та повертають раніше отримані кредити. Філії комерційних банків до участі у кредитних аукціонах не допускаються. Це обмеження поширюється і на комерційні банки, які діяли не менше одного року з дати їхньої реєстрації.

Для участі у кредитному аукціоні комерційні банки подають до Аукціонного комітету заявку встановленої форми. Умовою, яка дає право комерційному банку брати участь у кредитному аукціоні, є дотримання ним такої вимоги: сума заборгованості за кредитами НБУ з урахуванням поданої заявки на купівлю кредитів на даному кредитному аукціоні не може перевищувати п’ятикратного розміру власного капіталу банку, розрахованого на основі останнього балансу.

Зауважимо, що один банк не може отримати понад 50% запропонованого обсягу кредитів у кредитному аукціоні.

Повідомлення про проведення кредитного аукціону надсилається комерційним банкам не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня його проведення. У повідомленні зазначаються день, умови проведення кредитного аукціону, цільовий напрямок кредитів або його відсутність, строк та початкова процентна ставка, а також мінімальна сума кредиту для одного банку.

На кредитному аукціоні заявки задовольняються зі зниженням запропонованої ними відсоткової ставки, починаючи з найвищої. Якщо два або більше учасників кредитного аукціону пропонують однакову процентну ставку, а обсяг кредитів, що залишилися на продаж, недостатній для задоволення всіх заявок за однаковою процентною ставкою, рішення про задоволення тієї чи іншої заявки приймає Аукціонний комітет.

Комерційним банкам, чиї заявки задоволені, на підставі затверджених Головою правління НБУ результатів кредитного аукціону видається офіційне свідоцтво про купівлю кредитів.

Залишити коментар:

Site Footer