Кредитне бюро

Кредитне бюро (credit bureau, agency) – спеціалізована фінансова установа, що акумулює інформацію про кредитну історію фізичних та/або юридичних осіб, їхню кредитоспроможність з метою надання її за комісію кредитним установам.

Сукупність що зберігаються даних про наданих кредитах (кредитних історій) становить базу даних (БД), про архівний фонд.

Кредитні бюро використовують різні стратегії:

  • створення БД лише з негативної інформації про потенційних позичальників;
  • формування «клубів користувачів», що поєднують групи кредитних організацій з метою обміну позитивною інформацією про клієнтів;
  • накопичення повної інформації про всю кредитну історію позичальників.

Кредитні бюро отримують інформацію від організацій кредиторів (компаній, що емітують платіжні картки, торгових фірм та інших).

Різновид кредитного бюро – кредитно-пошукові бюро. Вони збирають інформацію про конкретного потенційного або реального позичальника в ширшому обсязі тільки на замовлення, аналізуючи не тільки фінансовий стан позичальника, а й відомості про особистісні характеристики позичальника (фізичної особи або керівництва юридичної особи). Основні замовники – роботодавці та страховики, а також компанії, що діють на ринку споживчого кредиту. Діяльність цих інформаційних агентств дозволяє значно знизити витрати кредитних організацій з оцінки рівня фінансових, комерційних, кредитних та портфельних ризиків.

Кредитні бюро також формують додаткові БД з окремих фрагментів різної інформації, доступної окремим фінансово-кредитним суб’єктам, надаючи її за певну плату як потенційним кредиторам, так і іншим суб’єктам ринкових.

У США працює близько 500 кредитних бюро, що працюють через інформаційні системи: Equifax, Trans Union, TRW. Відповідно до Закону про точну звітність по кредитах (Fair Credit Reporting Act) клієнт може отримати копію свого кредитного досьє та оскаржити будь-який його пункт. При наданні кредитів позичальникам, які мають кредитної історії, застосовують факторинг.

(Див. Бюро кредитних історій)

Залишити коментар:

Site Footer