Кредитна історія

Кредитна історія (Credit History) — сукупність інформації про юридичну або фізичну особу, яка її ідентифікує, та про виконання ним зобов’язань за кредитними договорами.

Кредитна історія (досьє) – сукупність інформації, що свідчить про відкриття та погашення отриманих позичальником (позикоодержувачем) позичок, кредитів тощо. Кредитна історія формується працівниками банку щодо кожного позичальнику – юридичному чи фізичному особі.

У кредитній історії відображаються:

 • оцінка кредито- та платоспроможності позичальника за минулими кредитними договорами;
 • процес виконання зобов’язань перед банком;
 • наявність простроченої заборгованості, строки та джерела її погашення;
 • санкції, застосовані раніше банком до позичальника та його ефективність;
 • власність позичальника та її зміни;
 • його доходи-витрати, і навіть всі надані позичальником до банку документи.

Кредитна історія дозволяє більш точно оцінити якість позичальника і його привабливість як клієнта з точки зору банку, а також оптимізувати умови угоди, що укладається з ним, з метою мінімізації кредитного ризику.

Основними принципами формування та доступу до інформації, що становить кредитну історію, є:

 • адекватність обсягів інформації цілям, котрим вона збирається;
 • значимість, всебічність, об’єктивність, повнота та достовірність;
 • регулярність та безперервність надходження інформації;
 • цільове використання та терміновість зберігання інформації;
 • конфіденційність інформації та її захист;
 • збирання та надання інформації, що становить кредитну історію, виключно за згодою суб’єкта цієї кредитної історії.

Кредитна історія містить:

 • відомості, що ідентифікують особу;
 • відомості про грошові зобов’язання суб’єкта кредитної історії;
 • інформацію про суб’єкт кредитної історії, що складається із сукупності документованої інформації про особу з державних реєстрів, інших баз даних публічного користування;
 • відомості про операції з інформацією, що становить кредитну історію.

Джерелами формування кредитної історії є:

 • відомості, що надаються суб’єктами господарської діяльності (суб’єктами кредитної історії), які укладають кредитні угоди та відповідно до договору надають та мають право отримувати інформацію, що становить кредитну історію (за письмовою згодою);
 • відомості державних реєстрів, інформація з інших баз даних публічного користування, відкритих для загального користування джерел, за винятком відомостей (інформації), що становлять державну таємницю.

Використання кредитної історії є стандартною світовою практикою при наданні банками та іншими фінансово-кредитними установами кредитів. В Україні правові та організаційні засади формування та ведення кредитних історій, права суб’єктів кредитних історій та користувачів бюро кредитних історій, вимоги до захисту інформації, що становить кредитну історію, порядок створення, діяльності та ліквідації бюро кредитних історій визначаються Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій історій» від 23.06.2005 р. № 2704-IV.

Залишити коментар:

Site Footer