Кредитна документація

Кредитна документація (credit documentation) – Набір документів, що регламентують кредитний процес. Кредитна документація формується функціональним підрозділом кредитної організації та зазвичай складається з документів, що визначають кредитну політику банку, та документів, що регулюють кредитну процедуру.

У кредитній документації про кредитну політику фіксуються її основні напрями чи завдання, а також контрольні показники та ліміти, що забезпечують виконання цих завдань (співвідношення власного капіталу та активів, власного капіталу та кредитів, кредитів та депозитів, прибутку та активів; частка працюючих активів, ліміти ризику незбалансованої ліквідності, ліміти кредитування в розрізі груп клієнтів та територій, ліміти міжбанківського кредиту, ліміти сегментів активів та кредитного портфеля, маржа за заставою (LTV), розмір процентної маржі тощо).

До кредитної документації, що регулює кредитну процедуру, відносяться положення про структуру та функції кредитних підрозділів, кредитного комітету, методику оцінки кредитоспроможності клієнтів банку та якості кредитного портфеля, інструкції про види позичок, що видаються банком, методи кредитування, порядок оформлення позичкової заборгованості, ведення кредитної справи, роботі банку з проблемними позиками, індивідуальне право на видачу позичок і т.д.

До кредитної документації з оформлення позичкової заборгованості входять:

  • заяву клієнта на видачу позички (розмір та призначення позички, загальна характеристика кредитного ризику);
  • техніко-економічне обґрунтування (відомості про позичальника, характер позички, аналіз грошового потоку по операції, що кредитується);
  • висновок банківського працівника про доцільність видачі позички (засноване на аналізі кредито- та платоспроможності клієнта, прибутковості для банку угоди, умов погашення позички, фактори кредитного ризику);
  • кредитний договір, договір застави, термінові зобов’язання клієнта, документи, що фіксують операції з видачі та погашення позички, сплати відсотків (наприклад, меморіальні ордери, розпорядження, гарантійні листи, страхові поліси, відомості про закладене майно, звіти клієнта, копії договорів, що лежать в основі кредитованої операції, копії установчих документів та ін.);
  • рішення кредитного комітету щодо відкриття кредитної лінії або ліміту кредитування.

Кредитна документація з кредитних угод з конкретним позичальником збирається в кредитній історії (досьє). Досьє складається з кількох розділів, що визначаються відповідною інструкцією банку:

  1. кредитні договори та інші документи, що оформляють видачу позички;
  2. фінансово-економічна інформація (баланси клієнта, звіт про фінансові результати, інформація про клієнта із зовнішніх джерел);
  3. матеріали про кредито- та платоспроможність клієнта;
  4. документи щодо забезпечення кредиту (договори та відомості про заставу, гарантійні листи, страхові поліси, укладання фахівців про стан застави, фінансову стійкість гаранта);
  5. листування за кредитом (листування банку з клієнтом, записи переговорів дома, телефонних розмов, запити тощо.).

Залишити коментар:

Site Footer