Контокорентний кредит

Контокорентний кредит (Current Credit) – вид банківського кредиту, що надається клієнтам з високою кредитною репутацією, які мають регулярну потребу в позиках. Контокорентний кредит може надаватися як у національній, так і в іноземній валюті. Для такого кредитування між банком та клієнтом укладається угода, відкривається поточний рахунок з овердрафтом (контокорент) та встановлюється ліміт кредитування. Кошти, отримані в результаті контокорентного кредиту, використовуються лише для фінансування поточного виробництва та обігу та не можуть бути використані для фінансування інвестицій. Наявність дебетового сальдо (овердрафту) на контокорентному рахунку означає, що банк надав клієнту кредитний кредит.

По контокорентному кредиту обов’язково встановлюють ліміт кредитування. Позичковий рахунок одночасно служить клієнта розрахунковим рахунком, у якому відбиваються його платіжні і розрахункові операції. Через це відбувається змішання власних та позикових коштів власника банківського поточного рахунку.

Плата за такий кредит складається із відсотків, нарахованих на щоденні дебетові залишки на контокорентному рахунку та комісійних платежів (оборотної комісії). Відсотки користування контокоррентним кредитом вище, ніж інших банківських кредитів, що з специфікою функціонування контокорентного рахунки (зручність клієнта і сплата банком відсотків користування коштами клієнта).

Контокорентний кредит може надаватися як під забезпечення, і без нього. Контокорентний кредит без забезпечення, як правило, надається фінансово-стійким компаніям із позитивною динамікою розвитку бізнесу, а також із позитивною кредитною історією.

Контокорентний кредит класифікують як позику до запитання. Погашення контокоррентного кредиту здійснюється за рахунок коштів, що надходять на поточний рахунок клієнта шляхом їх переведення з дебету рахунку в кредит рахунку.

(Див. Банківський кредит, Дебітор, Контокорентний рахунок).

Залишити коментар:

Site Footer