Консолі

Консоль (англ. consol, скор. від consolidated annuity) – безстроковий борговий інструмент (цінний папір), з періодичними фіксованими купонними платежами, що не має терміну погашення, за яким не проводиться сплата принципала (погашення номінальної вартості цінного паперу).

Консолі (англ. сonsols) – у Великій Британії державні цінні папери без дати погашення, якими виплачуються відсотки. Їхня назва є скороченням від «Ануїтетів консолідованого фонду» (Consolidated Fund Annuities); Консолідованим фондом називають рахунок міністерства фінансів у Банку Англії, на який зараховуються податкові надходження. Ці облігації, звані консолідованими ануїтетами (англ. consolidated annuities) або консолідованими акціями (англ. consolidated stocks), утворилися в результаті злиття кількох позик, здійснених у різний час, починаючи з 1751 аж до 2-ої світової війни. Після війни консолі не випускалися.

Номінальна вартість консолі дорівнювала 100 ф. ст. Початкова відсоткова ставка дорівнювала 3% номіналу, з більшості консолей нині виплачується 2,5%. Тому вони котируються за ціною, яка робить їхню щорічну прибутковість порівнянною з прибутковістю інших довгострокових золотообрізних (першокласних) цінних паперів (англ. gilt-edged securities), емітованих урядом Великобританії. Консолі можуть викуплятися за номінальною вартістю за рішенням уряду, проте власники цих цінних паперів позбавлені права вимагати їх погашення.

Залишити коментар:

Site Footer