Консервативний інвестиційний портфель

Консервативний інвестиційний портфель (conservative investment portfolio) – сформована сукупність цінних паперів та інших фінансових інструментів портфеля, що реалізує консервативну інвестиційну політику підприємства.

Формування консервативного інвестиційного портфеля здійснюється за критерієм мінімізації рівня інвестиційних ризиків. Такий портфель практично виключає використання фінансових інструментів, рівень ризику якими перевищує среднерыночный. При цьому мінімізація портфельного ризику може бути частково забезпечена за рахунок ефекту коваріації. Консервативний інвестиційний портфель забезпечує високий рівень надійності (безпеки) інвестицій.

Консервативний інвестиційний портфель є ідеальним для обережних інвесторів завдяки високому ступеню безпеки. Оскільки йому притаманний мінімальний ризик, результат – стабільний і не надто великий прибуток, тому він підходить далеко не всім інвесторам. Консервативний інвестиційний портфель найчастіше складається з короткострокових позик, облігацій, інвестицій у золото, нерухомість та інших інструментів із мінімальним ступенем ризику. Для характеристики портфеля прийнято використовувати дві величини: показник прибутковості (прибутковості) та рівень ризикованості інвестицій.

Залишити коментар:

Site Footer