Комітет кредиторів

Комітет кредиторів (creditor’s committee) – комітет, складений із представників фірм-кредиторів, з метою врегулювання претензій до компанії, яка перебуває у скрутному фінансовому становищі або збанкрутувала. Використовується як альтернатива проведення формальної процедури банкрутства.

Комітет кредиторів боржника за своєю сутністю є представницьким органом кредиторів та виконує, серед іншого, функції контролю та узгодження дій арбітражного керуючого у процедурах санації та ліквідації.

Як і у загальних зборах учасників (акціонерів) господарського товариства окремі кредитори у комітеті кредиторів мають певний відсоток голосів, який визначається пропорційно до кількості грошових вимог і дає можливість голосувати за прийняття (неприйняття) певних рішень. Арбітражний керуючий у комітеті кредиторів має право дорадчого голосу.

Комітет кредиторів представляє законні інтереси конкурсних кредиторів, уповноважених органів прокуратури та здійснює контролю над діями арбітражного управляючого, і навіть реалізує інші надані зборами кредиторів повноваження.

Комітет кредиторів для здійснення покладених на нього функцій має право:

  • вимагати від арбітражного керуючого або керівника боржника надати інформацію про фінансовий стан боржника та перебіг процедур, що застосовуються у справі про банкрутство;
  • оскаржити до арбітражного суду дії арбітражного управителя;
  • приймати рішення про скликання зборів кредиторів;
  • приймати рішення про звернення до зборів кредиторів з рекомендацією про усунення арбітражного керуючого виконання його обов’язків;
  • приймати інші рішення, а також вчиняти інші дії у разі надання зборами кредиторів таких повноважень у порядку, встановленому чинним законодавством.

Залишити коментар:

Site Footer