Комісійні операції

Комісійні операції (Fee-Based Transactions) – посередницькі операції, не пов’язані з наданням кредитів або залученням коштів, які банки виконують за дорученням клієнтів відповідно до укладених договорів комісії за певну плату – комісійну винагороду. За виконання комісійної операції формально банк (комісіонер) стає агентом клієнта (комітентом).

До комісійних операцій відноситься обслуговування рахунків, здійснення переказів, прийом платежів, конвертація іноземної валюти, купівля-продаж цінних паперів, операції з готівкою, надання банківського акцепту або авалю за борговими зобов’язаннями, купівля або продаж банком за дорученням клієнтів дорогоцінних металів тощо.

За виконання комісійних операцій банки встановлюють комісійну винагороду як плату, що стягується банком з клієнта за виконання певних банківських операцій за дорученням клієнта. Комісійна винагорода одна із видів невідсоткових доходів банків.

Розмір та порядок стягнення комісійної винагороди банки встановлюють самостійно з урахуванням чинного законодавства на основі тарифів, затверджених рішенням правління банку, та відповідно до укладених із клієнтами договорів.

Розмір комісійної винагороди залежить від характеру комісійної операції, її вартісного вираження, репутації клієнта тощо. Комісійна винагорода, за винятком обмеженої кількості випадків, стягується у національній валюті.

У зв’язку з фінансовою кризою та зниженням темпів кредитування частка доходів від комісійних операцій банків у загальних доходах зростає. З метою розширення своєї клієнтської бази та збільшення невідсоткових доходів банки постійно запроваджують нові види комісійних операцій.

(Див. Банківські операції, Клієнтські операції).

Залишити коментар:

Site Footer