Коефіцієнти ліквідності

Коефіцієнти ліквідності характеризують рівень покриття поточних зобов’язань. Розрізняють коефіцієнти поточною, швидкої і абсолютної ліквідності. Вони відрізняються складом поточних активів, що приймаються як покриття короткострокових зобов’язань. Коефіцієнти ліквідності визначаються за даними бухгалтерського балансу.

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) розраховується як відношення загальної суми оборотних активів до найбільш термінових зобов’язань (короткострокові пасиви за винятком доходів майбутніх періодів, фондів споживання та резервів майбутніх витрат та платежів). Характеризує забезпеченість підприємства обіговими коштами, стабільність його фінансового стану; показує, якою мірою підприємство може виконати короткострокові зобов’язання за рахунок поточних активів. Теоретично вважається нормальним значення цього коефіцієнта рівне або більше 2. Однак багато підприємств працюють з набагато нижчим його значенням.

Коефіцієнт швидкої (термінової, критичної) ліквідності – коефіцієнт «лакмусового папірця» (англ. acid-test ratio), визначається ставленням найбільш ліквідних активів (сума грошових коштів, високоліквідних цінних паперів та реальної дебіторської заборгованості) до короткострокової заборгованості. Характеризує очікувану ліквідність підприємства період, рівний середньої тривалості одного обороту дебіторську заборгованість. Використовується кредиторами та потенційними інвесторами для оцінки ступеня ліквідності підприємства. Доповнює показник поточної ліквідності, тобто. дає уявлення про якісний склад джерел покриття поточних зобов’язань. Теоретично оптимальним рівнем цього коефіцієнта є значення 1. Однак на практиці у багатьох сферах діяльності він набагато нижчий. Значення, що перевищують 1, свідчать про низький фінансовий ризик та хороші потенційні можливості для залучення додаткових фінансових коштів.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності дорівнює відношенню суми коштів та ліквідних цінних паперів до короткострокової заборгованості. Характеризує здатність підприємства негайно погасити свою короткострокову заборгованість (ліквідність балансу). Має особливий інтерес для постачальників. Достатнім рівнем цього коефіцієнта вважається значення 0,2.

Залишити коментар:

Site Footer