Коефіцієнти оцінки оборотності активів

Коефіцієнти оцінки оборотності активів (assets turnover ratios) — система показників виробничо-комерційної активності підприємства, що характеризує, наскільки швидко сформовані активи обертаються у його господарську діяльність. Для оцінки оборотності активів використовуються такі основні показники:

а) Кількість оборотів всіх активів, що використовуються в аналізованому періоді (КОа). Цей показник визначається за такою формулою:

Формула розрахунку кількості оборотів всіх активів, що використовуються в аналізованому періоді (КОа)

де OP – загальний обсяг реалізації продукції в аналізованому періоді;
А – Середня вартість всіх використовуваних активів підприємства в аналізованому періоді (розрахована як середня хронологічна);

б) Кількість оборотів оборотних активів підприємства у аналізованому періоді (КОао). Цей показник розраховується за такою формулою:

Формула розрахунку кількості оборотів оборотних активів підприємства у аналізованому періоді (КОао)

де ВР – загальний обсяг реалізації продукції в аналізованому періоді;
ОА – Середня вартість оборотних активів у аналізованому періоді (розрахована як середня хронологічна);

в) Період обороту всіх активів, що використовуються в днях (ПОа). Цей показник може бути обчислений за такими формулами:

Формула розрахунку періоду обороту всіх активів, що використовуються в днях (ПОа)

де А – Середня вартість всіх використовуваних активів підприємства в аналізованому періоді;
ВРпро – Одноденний обсяг реалізації продукції в аналізованому періоді;
Д – Число днів у аналізованому періоді;
КОа — кількість оборотів всіх активів, що використовуються в аналізованому періоді;

г) Період обороту оборотних активів у днях (ПЗоа). Цей показник розраховується за такими формулами:

Формула розрахунку періоду обороту оборотних активів у днях

де ОАсередня вартість оборотних активів у аналізованому періоді (розрахована як середня хронологічна);
ВРпро – Одноденний обсяг реалізації продукції в аналізованому періоді;
Д – Число днів у аналізованому періоді;
КОоа – кількість оборотів оборотних активів у аналізованому періоді;

д) Період обороту необоротних активів у роках (ПЗва). Розрахунок цього показника здійснюється за формулами:

Формула розрахунку періоду обороту необоротних активів у роках

де ВРг річний обсяг реалізації продукції;
ВА – Середньорічна вартість необоротних активів (розрахована як середня хронологічна);
На – Середня норма амортизаційних відрахувань.

По розглянутим важливим формулам кількість оборотів і період обороту може бути за необхідності розраховані і з окремих елементам оборотних і внеоборотных активів.

Залишити коментар:

Site Footer