Коефіцієнт еластичності

Коефіцієнт еластичності (elasticity coefficient) — вимірювач залежності зміни одного показника від зміни іншого факторного показника, що впливає на нього, на 1%. Розрахунок коефіцієнта еластичності здійснюється за такою формулою:

Формула розрахунку коефіцієнта еластичності

де КЕ – Коефіцієнт еластичності, в %;
Iа – Індекс зміни досліджуваного показника в динаміці;
lb – Індекс зміни факторного показника в динаміці.

Коефіцієнт еластичності — показник, що характеризує міру чутливості економічної величини стосовно чинників, яких вона залежить. Вимірюється зміною економічної величини (наприклад, величини попиту, пропозиції) за зміни фактора (наприклад, ціни) на одиницю. У математичному сенсі коефіцієнт еластичності є похідною від економічної величини за фактором, від якого залежить дана величина.

Коефіцієнт еластичності попиту (Coefficient of demand elasticity) – числовий показник, що характеризує, якою мірою обсяг попиту на ринку зростає при зниженні ціни або скорочується при підвищенні ціни. Іншими словами, коефіцієнт еластичності попиту показує, наскільки відсотків змінюється розмір попиту товар у результаті зміни його ціни на один відсоток.

Коефіцієнт еластичності речення (Coefficient of supply elasticity) – числовий показник, що відображає ступінь зміни кількості пропонованих товарів та послуг у відповідь на зміну в їх ціні. Еластичність пропозиції товару залежить, наприклад, таких чинників, як структура витрат підприємства, ступеня завантаження виробничих потужностей, наявності вільної робочої сили в т.д.

Для переважної більшості товарів залежність між ціною та попитом зворотна, тобто коефіцієнт виходить негативним. Мінус зазвичай прийнято опускати та оцінка проводиться за модулем. Проте трапляються випадки, коли коефіцієнт еластичності попиту виявляється позитивним — наприклад, це характерно для товарів Гіффена.

Коефіцієнт еластичності може набувати значень від нуля до нескінченності. У силу зворотної залежності величини попиту ціни для більшості товарів та послуг коефіцієнт еластичності в більшості випадків є величиною негативною. Тому його величину оцінюють за модулем. Коефіцієнт ж еластичності пропозиції за ціною з прямої залежності найчастіше є величиною позитивної. Залежно від значення модуля коефіцієнта цінової еластичності попиту чи пропозиції розрізняють такі види еластичності (E):

  • E = ∞або абсолютна еластичністьколи незначна зміна якого-небудь параметра підвищує (або знижує) обсяг попиту або пропозиції на необмежену величину;
  • E > 1або еластичний попит (пропозиція)коли попит чи пропозиція змінюються вищими темпами, ніж змінюється впливає на них фактор;
  • E = 1або одинична еластичністьколи попит чи пропозиція змінюються тими самими темпами, як і впливаючий ними чинник;
  • E < 1або нееластичний попит (пропозиція)попит або пропозиція змінюються набагато повільніше, ніж змінюється фактор, що впливає на них;
  • E = 0або абсолютна нееластичністьколи зміна будь-якого параметра ринкової кон’юнктури не впливає на величину попиту або пропозиції.

Залишити коментар:

Site Footer