Коефіцієнт платоспроможності

Коефіцієнт платоспроможності — один із видів фінансових коефіцієнтів, що характеризує частку коштів, вкладених власниками підприємства у його майно, визначає ступінь незалежності від кредиторів. Розраховується за даними бухгалтерського балансу шляхом розподілу суми власного капіталу загальну вартість активів підприємства.

Оптимальні значення коефіцієнта платоспроможності перебувають у інтервалі 0,5 – 0,7. Нижчі значення свідчать про залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування та можливу у зв’язку з цим нестійкість його фінансового становища. Однак у ряді випадків підприємства можуть зберігати досить стійкий фінансовий стан і за коефіцієнта платоспроможності нижче 0,5. Це насамперед стосується підприємств з високою оборотністю активів, стабільним попитом на вироблену продукцію, налагодженими каналами постачання та збуту, низьким рівнем постійних витрат (наприклад, торгові та посередницькі організації). Значення коефіцієнта платоспроможності вище оптимального рівня свідчить про високу платоспроможність підприємства.

Коефіцієнти оцінки платоспроможності підприємства (solvency ratios) – система показників, що характеризують здатність підприємства своєчасно розплачуватись за своїми фінансовими зобов’язаннями залежно від стану ліквідності його активів. Проведення такої оцінки вимагає попереднього угруповання активів підприємства за рівнем ліквідності (див. активи ліквідні), а його фінансових зобов’язань – за терміновістю погашення (див. зобов’язання). Для оцінки платоспроможності підприємства використовуються такі основні показники:

а) коефіцієнт абсолютної платоспроможності або “кислотний тест” (КАП). Він показує, якою мірою всі невідкладні фінансові зобов’язання підприємства забезпечені готовими засобами платежу на певну дату. Розрахунок цього коефіцієнта здійснюється за такою формулою:

коефіцієнт абсолютної платоспроможності або "кислотний тест" (КАП)

де ТАК – Сума грошових активів підприємства на певну дату;
КФВ – Сума короткострокових фінансових вкладень підприємства на певну дату;
ПРОн – сума невідкладних (терміном до одного місяця) фінансових зобов’язань підприємства на певну дату;

б) коефіцієнт проміжної платоспроможності (КПП). Він показує якою мірою всі короткострокові (поточні) фінансові зобов’язання може бути задоволені з допомогою його високоліквідних активів (включаючи готові кошти платежу). Для визначення цього показника використовується така формула:

Формула розрахунку коефіцієнта проміжної платоспроможності

де ТАК – Сума грошових активів підприємства на певну дату;
КФВ – Сума короткострокових фінансових вкладень підприємства на певну дату;

ДЗ — сума дебіторської заборгованості всіх видів (середня чи певну дату);
ПРОдо — сума всіх короткострокових (поточних) фінансових зобов’язань підприємства (середня чи певну дату);

в) коефіцієнт поточної платоспроможності (КТП). Він показує якою мірою вся заборгованість за короткостроковими (поточними) фінансовими зобов’язаннями може бути задоволена за рахунок усіх його поточних (оборотних) активів. Розрахунок цього показника провадиться за формулою:

Формула розрахунку коефіцієнта поточної платоспроможності

де ОА – сума всіх оборотних активів підприємства (середня або на певну дату);
ПРОдо — сума всіх короткострокових (поточних) фінансових зобов’язань підприємства (середня чи певну дату);

г) загальний коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості (КДКпро). Він характеризує загальне співвідношення розрахунків з цих видів заборгованості підприємства. Обчислення цього показника здійснюється за такою формулою:

Формула розрахунку коефіцієнта співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості

де ДЗпро – загальна сума дебіторської заборгованості підприємства всіх видів (середня або на певну дату);
КЗпро – загальна сума кредиторської заборгованості підприємства всіх видів (середня або на певну дату);

д) коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості за комерційними операціями (КДКдо). Цей показник характеризує співвідношення розрахунків за придбану та поставлену продукцію. Для визначення цього показника використовується така формула:

Формула розрахунку коефіцієнта співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості за комерційними операціями

де ДЗп — сума дебіторської заборгованості підприємства за продукцію (товари, роботи, послуги), розрахована як середня чи певну дату;
КЗп — сума кредиторської заборгованості підприємства за продукцію (товари, послуги, роботи), розрахована як середня чи певну дату.

Залишити коментар:

Site Footer