Хвилі Кондратьєва

Хвилі Кондратьєва – найдовші хвилі економічного циклу після хвиль Кітчина, Жюгляра та Коваля, їхня тривалість становить 40–60 років.

Теорія Кондратьєва розроблялася досвідченим шляхом на основі аналізу статистичних даних економіки США та Європи у період з початку XIX століття і досі не має суворого наукового обґрунтування. Серед пояснень хвильового розвитку є різні погляди. На думку ряду вчених, саме 40–60 років минає від суттєвого наукового відкриття до реальних інновацій у виробництві.

Немає також єдиного погляду на періоди хвиль Кондратьєва. Найбільшого поширення набуло таке визначення: перший цикл – 1803–1847 роки, другий – 1847–1891, третій – 1891–1934, четвертий – 1934–1978. Зараз триває п’ятий цикл, який розпочався орієнтовно у 1978 році та має, за прогнозами, закінчитися у 2022 році.

Прийнято розрізняти такі фази циклу Кондратьєва.

Перша фаза – економічне зростання, впровадження винаходів та відкриттів, зроблених на попередньому етапі. Для цієї фази характерні високий рівень інфляції та відсоткових ставок.

Друга фаза – пік, максимальне піднесення, високий рівень лібералізму в економіці. Крім того, історично друга фаза була пов’язана зі світовими війнами та катаклізмами, а значить, з певною кількістю державних замовлень, скороченням споживання у невиробничій сфері. З погляду технологій, цей період характеризується великою кількістю не великих відкриттів, а вдосконалень.

Третя фаза – зниження. На початковому етапі досі може продовжуватися деяке зростання, що відбувається з допомогою скорочення витрат. Але через якийсь час відбувається розворот тенденції. Економіка виявляється перегрітою, а ринок – насиченим. Загострюється конкуренція, у результаті виникають численні адміністративні бар’єри, зокрема митні. Відбувається зниження відсоткових ставок, а інфляція може бути негативною, тобто ціни знижуються.

Четверта, остання фаза – депресія. Відбувається суттєве уповільнення або навіть повна зупинка зростання ВВП. Відсоткові ставки низькі, а й попит на кредит сягає мінімальних показників. Інфляція на найнижчому рівні, але невеликий і попит на товари та послуги. Це найгірша фаза економічного циклу, але саме в цей період, на думку фахівців, робляться найважливіші наукові та технологічні відкриття, які мають стати стимулом для руху вперед та початку нового циклу.

З погляду теорії хвиль Кондратьєва, сьогодні світ перебуває у четвертій фазі. Цю фазу супроводжують світові фінансові кризи. Влада, яка відповідає за грошово-кредитну політику, знижує до практично нульових позначок відсоткові ставки, як це відбувається, наприклад, у США та Японії станом на кінець 2011 – початок 2012 року.

Залишити коментар:

Site Footer